COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaverPliki do pobrania
TimeWaver

Zestaw medialny TimeWaver
Dla użytkowników

TimeWaver oraz wszyscy jego użytkownicy i sprzedawcy są prawnie zobowiązani do wykorzystywania wyłącznie profesjonalnych, prawdziwych i zgodnych z prawem treści dotyczących TimeWaver na swoich stronach internetowych oraz w innych materiałach promocyjnych. Przestrzeganie tych wymogów jest ostatnio przedmiotem zwiększonej kontroli i sankcji.

Z tego względu przygotowaliśmy zestaw medialny zawierający treści ( teksty i zdjęcia) zatwierdzone przez TimeWaver, dotyczące różnych aspektów naszych produktów i pomysłów; tylko te treści mogą być wykorzystywane publicznie i włączane do witryn internetowych i innych mediów użytkowników i sprzedawców do odwołania.

Klikając na link w celu pobrania materiałów, potwierdzasz załączone zrzeczenie się odpowiedzialności.

Szablony tekstów do kopiowania i propozycje zdjęć do materiałów reklamowych

Wyłączenie odpowiedzialności:

1) TimeWaver zachował należytą ostrożność przy formułowaniu tych wypowiedzi reklamowych i uwzględnił wszystkie normy prawne oraz ustalone orzecznictwo w poszczególnych jurysdykcjach; mimo to nie można całkowicie wykluczyć krytyki, upomnień i postępowań sądowych. Korzystając z tych elementów tekstowych i obrazów oraz pobierając te nośniki, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma TimeWaver nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich przypadkach.

2) Jako użytkownik lub reseller są Państwo odpowiedzialni wobec osób trzecich za swoje wypowiedzi dotyczące korzystania z różnych funkcji produktów TimeWaver.

3) W przypadku ostrzeżenia prawnego dotyczącego konkurencji lub innego postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi lub resellerowi, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik lub reseller.

4) O ile odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli, organów i osób działających w zastępstwie firmy TimeWaver.

TimeWaver Pro

Zdjęcie produktu 1 – format pliku jpg

TimeWaver Pro

Zdjęcie produktu 2 – format pliku jpg

TimeWaver Frequency / Frequency McMakin

Zdjęcie produktu 1 – format pliku jpg

TimeWaver Frequency / Frequency McMakin

Zdjęcie produktu 2 – format pliku jpg

TimeWaver Mobile

Zdjęcie produktu 1 – format pliku jpg

TimeWaver Mobile

Zdjęcie produktu 2 – format pliku jpg

TimeWaver Cardio Pulse

Zdjęcie produktu 1 – format pliku jpg

TimeWaver Cardio Pulse

Zdjęcie produktu 2 – format pliku jpg

TimeWaver

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Pro

Format pliku pdf

TimeWaver

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Frequency

Format pliku pdf

TimeWaver

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Cardio

Format pliku pdf

TimeWaver

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver BIZ

Format pliku pdf

TimeWaver

Roll-up 85×200 cm _ TW Coaching Module

Format pliku pdf

Wyłączenie odpowiedzialności:

1) TimeWaver zachował należytą ostrożność przy formułowaniu tych wypowiedzi reklamowych i uwzględnił wszystkie normy prawne oraz ustalone orzecznictwo w poszczególnych jurysdykcjach; mimo to nie można całkowicie wykluczyć krytyki, upomnień i postępowań sądowych. Korzystając z tych elementów tekstowych i obrazów oraz pobierając te nośniki, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma TimeWaver nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich przypadkach.

2) Jako użytkownik lub reseller są Państwo odpowiedzialni wobec osób trzecich za swoje wypowiedzi dotyczące korzystania z różnych funkcji produktów TimeWaver.

3) W przypadku ostrzeżenia prawnego dotyczącego konkurencji lub innego postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi lub resellerowi, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik lub reseller.

4) O ile odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli, organów i osób działających w zastępstwie firmy TimeWaver.

TimeWaver Login
Nie masz jeszcze odblokowanego dostępu do tej treści, skontaktuj się z nami
Utwórz TimeWaver ID
Name*
Password*
Strength indicator

Po przesłaniu informacji, wyślemy Ci e-mail w celu potwierdzenia autentyczności informacji. Następnie wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji.

Masz już TimeWaver ID?

Login TimeWaver
Login TimeWaver