Academy

TimeWaver Academy

TimeWaver Academy bola založená v roku 2011 za účelom sprístupnenia poznatkov o technológii informačného poľa všetkým ľuďom. Prostredníctvom tejto platformy Vám pomáhame udržať si Váš stupeň poznatkov na aktuálnej úrovni. Okrem toho predstavuje TimeWaver Academy:

  • Informácie & komunikácia: správy, TimeWaver.TV, print & online, videá, PR & publikácie
  • Tréning pre odborných užívateľov a trénerov vo všetkých oblastiach
  • Tréning v praxi a teórii prostredníctvom: seminárov, webinárov a školiacich videí
  • Podujatia ako: semináre pre prax/workshopy, webináre, kongresy/sympóziá, veľtrhy/prednášky

Napredujúce inovácie v TimeWaver ponúkajú neustále nové poznatky o mnohorakých a praktických možnostiach použitia technológie informačného poľa, ktoré sa k vám dostanú prostredníctvom rozličných kanálov.

Kontakt:
 +49 3391 40022-21 
academy@timewaver.com

Scroll to Top