TimeWaver Academy

TimeWaver Academy bola založená v roku 2011 za účelom sprístupnenia poznatkov o technológii informačného poľa všetkým ľuďom. Prostredníctvom tejto platformy Vám pomáhame udržať si Váš stupeň poznatkov na aktuálnej úrovni. Okrem toho predstavuje TimeWaver Academy:

Napredujúce inovácie v TimeWaver ponúkajú neustále nové poznatky o mnohorakých a praktických možnostiach použitia technológie informačného poľa, ktoré sa k vám dostanú prostredníctvom rozličných kanálov.

Kontakt:
 +49 3391 40022-21 
academy@timewaver.com

Scroll to Top