TimeWaver BIZ

Od informačného veku do veku informačného poľa

Mnohé firmy začali medzičasom ukladať svoje firemné údaje a údaje klientov do tzv. cloudu, informačného priestoru prístupného cez internet, aby tak boli pre ne tieto informácie prístupné kedykoľvek a z ktoréhokoľvek počítača alebo smartfónu. My by sme Vám radi predstavili celkom iný druh cloudu:

Cloud kvantového alebo aj informačného poľa

Podľa modernej kvantovej fyziky je viditeľná realita založená na kvantovej úrovni, poli, ktoré uchováva všetky informácie o duchu a hmote.

Teraz si predstavte, že by ste mali k dispozícii router, ktorý by Vám umožňoval priamy prístup k tomuto informačnému poľu, tomuto "cloudu" všetkých relevantných informácií o Vašom podniku, a to kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta. Prístup ku všetkým informáciám, ktoré z pozadia riadia všetky fyzikálne, psychologické a tým aj podnikové procesy - na úroveň, ktorá kontroluje zdanlivo chaotické trhy, akciové kurzy a nespočetné rizikové faktory podnikateľskej činnosti. Fascinujúca predstava, ktorej realizáciu by sme Vám radi o kúsok priblížili prostredníctvom TimeWaver BIZ systému.

Kvantová fyzika to umožňuje

Niels Bohr, jeden z údajných zakladateľov kvantovej fyziky, povedal: "Kto nie je z kvantovej fyziky užasnutý, ten ju nepochopil." Aj iní vedci, ako napr. Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr alebo Roger Nelson opisujú to, čo my označujeme ako informačné pole, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie, a pozorované fenomény rozličným spôsobom pomenúvame.

Ale v jednom bode sa zhodujú: A síce že vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a mať na nich priamy vplyv.

 

TimeWaver BIZ Využite skryté potenciály

Systém TimeWaver je kvantovofyzikálne rozhranie do informačného poľa Vášho podniku a jeho okolia. Pomocou jazyka rozsiahlych databáz, ktoré zahŕňajú všetky dôležité podnikateľské oblasti a procesy, dokáže vykresľovať vplyvy pôsobiace v pozadí na vaše podnikanie.

Podľa nášho chápania jestvuje "Cloud kvantového poľa", v ktorom sú uložené všetky relevantné a ukryté informácie vášho podnikania, vášho trhu, vašej konkurencie, vašich spolupracovníkov a vašej vlastnej osobnosti, a ktoré sú pre vás prístupné v princípe z akéhokoľvek miesta. Moderní kvantoví fyzici ako David Bohm, Karl Pribram, Burkhard Heim alebo Anton Zeilinger hovoria o duchu a matérii spájajúcom informačnom poli.

Známy viedenský kvantový fyzik Anton Zeilinger, ktorému sa podaril prvý experiment s kvantovou teleportáciou, potvrdzuje, že skutočnosť na svojej najzákladnejšej úrovni nie je matériou alebo látkou, ale čistou informáciou. Prečo tieto poznatky nevyužívame?

Laptop TimeWaver

Pozývame Vás!

Ak ešte stále nie ste dostatočne presvedčení o tom, že TimeWaver BIZ je aj pre Vás veľmi atraktívnym doplnkom pre analyzovanie a optimalizovanie firmy, a ak máte pochybnosti o uvedenom vedeckom pozadí, radi by sme Vám vypracovali nezáväznú ponuku:

Zanalyzujeme Vašu firmu - spolu s Vami!

Sami uvidíte, čo TimeWaver BIZ dokáže, a následne sa rozhodnete, či sa tento systém hodí do Vašej firmy, a či Vám dokáže ponúknuť služby, po ktorých už dlho túžite: Lepší pohľad, lepší prehľad, lepší rozhľad!

Objednať informačnú brožúru

Komu môže TimeWaver BIZ pomôcť?

Vedúcim pracovníkom na úrovni predstavenstva a vedenia oddelení:

Strategické procesy a rozhodnutia by mali byť hmatateľné a prehľadné. Cesta k cieľu sa stane zreteľnejšou. Efektívnejšia personalistika. Manažment rizík získa nový rozmer.

Malé a stredné podniky (1 - 500 zamestnancov):

Pomoc vo všetkých oblastiach vedenia podniku: financie, klienti, zamestnanci, projekty, produkty. Intuícia sa zmení na istotu, tušené na vedomé.

Podnikový poradca:

Poskytnite svojim klientom fascinujúce a úplne nové služby, vykročte z davu! Získajte nezameniteľný profil a prekvapujte svojich klientov stále niečím novým.

Kde môže byť TimeWaver BIZ použitý?

TimeWaver BIZ Vám poskytuje impulzy a podporu pri Vašej práci v nasledujúcich oblastiach:

 • Strategické smerovanie a rozhodovanie
 • Sprevádzanie procesov a kontrola na ceste k cieľu
 • Marketing: branding, positioning, CD/CI
 • Finančné plánovanie, likviditné plánovanie
 • Investičné rozhodnutia
 • Analýza rizík
 • Personalistika/Ľudské zdroje: nasadenie zamestnancov, krízový manažment, motivačné témy
 • Optimalizácia produktu
 • Analýza slabých stránok podniku
 • Harmonizovanie osobných stresových faktorov
 • Prognózy pre budúci vývoj
 • Optimalizácia obchodných priestorov
 • Odstránenie konfliktov

Poznámka: Existencia informačných polí, ani TimeWaver analýzy a optimalizácie nie sú vedecky uznané.

Informačné brožúry: objednať online.

Radi Vám zašleme brožúry k jednotlivým produktom priamo poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Pre Vašu objednávku použite jednoducho nižšie uvedený formulár.

Objednať informačné brožúry
Timewaver Broshüre

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline