TimeWaver Cardio-Pulse

Meranie srdcovej variability

So systémom TimeWaver Cardio-Pulse je možné vypracovať kvalifikovanú diagnózu vo vzťahu k celému
vegetatívnemu nervovému systému a organizmu ako celku, aby ste mohli vytvoriť individuálnu a spoľahlivú terapeutickú stratégiu. 14 parametrov TimeWaver Cardio-Pulse pre stanovenie terapie je možné rozdeliť do štyroch hlavných skupín:

14 parametrov a

ich fyzické a psychické korelácie

VLF / HF Very Low Frequencies/ Vzťah medzi sympatikom a parasympatikom a High Frequencies medzi vyčerpaním a stresom
VLF + HF Very Low Frequencies plus High Frequencies Hladina stresu celkovej aktivity a regulačná schopnosť vegetatívneho nervového systému
Stres index Akútny stres / akútna regulačná schopnosť (požiadavky)
Distres index Chronický stres / chronická regulačná schopnosť
HR Herzrate Centrálny pulz
CV Cardio Variability Variabilita srdcového rytmu, parameter strnulosti resp. chaosu
ES Extrasystoly Prejavuje sa pri tendencii k chaosu
IC Index of Centralization Stresový stav limbického systému (vôľa, motivácia)
ULF Ultralow Frequencies Regulačná schopnosť vo vzťahu k rozličným hormonálnym žľazám
1 / HF 1 / High Frequencies Stresový stav vo vzťahu k imunitnému systému
LF Low Frequencies Stresový stav vo vzťahu k tonusu v solarplexuse (vlastný vnútorný tlak)
VLF Very Low Frequencies Stresový stav sympatika (nadobličky, výkon, napätie, aktivita, usporiadanie až strnulosť)
HF High Frequencies Stresový stav parasympatika (vagus, pokoj, intuícia, uvoľnenie, kreativita, neusporiadanie až tendencia k chaosu)
BA Biologický vek pacienta

TimeWaver Cardio-Pulse

Meranie srdcovej variability

Čo je vlastne variabilita srdcového rytmu?

Srdce nebije pravidelne. Odstupy medzi dvoma údermi srdca sú variabilné od úderu k úderu, rovnako ako srdcová frekvencia. Toto je želaný stav, pretože vyjadruje flexibilitu orgánu, ktorá je nevyhnutná pre primeranú reakciu na vonkajšie impulzy a výzvy, akými sú napríklad stres.

Stres sa odzrkadľuje vo vegetatívnom nervovom systéme a často spôsobuje nerovnováhu medzi sympatikom a parasympatikom, čo má silný vplyv na variabilitu srdcového rytmu.

Analýza HRV má pozdvihnúť vhodné parametre, aby boli určené stresové stavy tela a psyché a jej cieľom je spracovať a navrhnúť vhodné opatrenia na zredukovanie stresu. Okrem toho systém interpretuje vyhodnotené údaje pre stanovenie momentálnej snímky takzvaného “biologického veku” pacienta.

TimeWaver Cardio-Pulse určuje 14 rôznych parametrov pre stanovenie možných súvislostí stresových javov. Prehľadné farebné zobrazenie Vám má ukázať nedostatočné, resp. nadmerné regulovanie a parametre, ktoré smerujú do kritických oblastí.”

Zobrazenie "biologického veku"

TimeWaver Cardio-Pulse sa rokmi osvedčil ako diagnostická metóda v medicíne energetického a informačného poľa. Systém hodnotí najdôležitejšie fyziologické kmitania, tlkot srdca, berúc do úvahy jeho vnútorné usporiadanie, t.j. koherenciu a výsledok zobrazí v spomínaných 14 parametroch. V TimeWaver Cardio-Pulse je táto podrobná a informatívna anylýza doplnená o výstižné a jednoduché vyhodnotenie určené pre začiatočníkov a laikov, ktorí získajú vďaka trom parametrom o kvalite stresu srdca, tela a psyché, veľmi rýchly prehľad o stave stresu konkrétneho človeka.

Scroll to Top