Cardio

TimeWaver Cardio-Pulse

Meranie srdcovej variability

So systémom TimeWaver Cardio-Pulse je možné vypracovať kvalifikovanú diagnózu vo vzťahu k celému
vegetatívnemu nervovému systému a organizmu ako celku, aby ste mohli vytvoriť individuálnu a spoľahlivú terapeutickú stratégiu. 14 parametrov TimeWaver Cardio-Pulse pre stanovenie terapie je možné rozdeliť do štyroch hlavných skupín:

  • Vegetatívny nervový systém, celková energia, vzťah sympatikus/parasympatikus (napätie/uvoľnenie)
  • Regulačná schopnosť s akútnymi a chronickými stresovými parametrami
  • Kombinovaný ukazovateľ variability srdcového rytmu a extrasystoly
  • Stresový stav človeka so šiestimi parametrami vo vzťahu k psycho-neuro-endokrino-imunologickému systému (duch, nervy, hormóny, imunitný systém)

14 parametrov a

ich fyzické a psychické korelácie

VLF / HFVery Low Frequencies/Vzťah medzi sympatikom a parasympatikom a High Frequencies medzi vyčerpaním a stresom
VLF + HFVery Low Frequencies plus High Frequencies Hladina stresu celkovej aktivity a regulačná schopnosť vegetatívneho nervového systému
Stres index Akútny stres / akútna regulačná schopnosť (požiadavky)
Distres indexChronický stres / chronická regulačná schopnosť
HRHerzrateCentrálny pulz
CVCardio Variability Variabilita srdcového rytmu, parameter strnulosti resp. chaosu
ESExtrasystolyPrejavuje sa pri tendencii k chaosu
ICIndex of CentralizationStresový stav limbického systému (vôľa, motivácia)
ULFUltralow FrequenciesRegulačná schopnosť vo vzťahu k rozličným hormonálnym žľazám
1 / HF1 / High FrequenciesStresový stav vo vzťahu k imunitnému systému
LFLow FrequenciesStresový stav vo vzťahu k tonusu v solarplexuse (vlastný vnútorný tlak)
VLFVery Low FrequenciesStresový stav sympatika (nadobličky, výkon, napätie, aktivita, usporiadanie až strnulosť)
HFHigh FrequenciesStresový stav parasympatika (vagus, pokoj, intuícia, uvoľnenie, kreativita, neusporiadanie až tendencia k chaosu)
BABiologický vek pacienta

TimeWaver Cardio-Pulse

Meranie srdcovej variability

Čo je vlastne variabilita srdcového rytmu?

Srdce nebije pravidelne. Odstupy medzi dvoma údermi srdca sú variabilné od úderu k úderu, rovnako ako srdcová frekvencia. Toto je želaný stav, pretože vyjadruje flexibilitu orgánu, ktorá je nevyhnutná pre primeranú reakciu na vonkajšie impulzy a výzvy, akými sú napríklad stres.

Stres sa odzrkadľuje vo vegetatívnom nervovom systéme a často spôsobuje nerovnováhu medzi sympatikom a parasympatikom, čo má silný vplyv na variabilitu srdcového rytmu.

Analýza HRV má pozdvihnúť vhodné parametre, aby boli určené stresové stavy tela a psyché a jej cieľom je spracovať a navrhnúť vhodné opatrenia na zredukovanie stresu. Okrem toho systém interpretuje vyhodnotené údaje pre stanovenie momentálnej snímky takzvaného „biologického veku“ pacienta.

TimeWaver Cardio-Pulse určuje 14 rôznych parametrov pre stanovenie možných súvislostí stresových javov. Prehľadné farebné zobrazenie Vám má ukázať nedostatočné, resp. nadmerné regulovanie a parametre, ktoré smerujú do kritických oblastí.“

Zobrazenie "biologického veku"

TimeWaver Cardio-Pulse sa rokmi osvedčil ako diagnostická metóda v medicíne energetického a informačného poľa. Systém hodnotí najdôležitejšie fyziologické kmitania, tlkot srdca, berúc do úvahy jeho vnútorné usporiadanie, t.j. koherenciu a výsledok zobrazí v spomínaných 14 parametroch. V TimeWaver Cardio-Pulse je táto podrobná a informatívna anylýza doplnená o výstižné a jednoduché vyhodnotenie určené pre začiatočníkov a laikov, ktorí získajú vďaka trom parametrom o kvalite stresu srdca, tela a psyché, veľmi rýchly prehľad o stave stresu konkrétneho človeka.

Scroll to Top