TimeWaver

Inovatívny, integratívny, intuitívny

Technológia informačného poľa TimeWaver sa medzičasom využíva vo viac ako 1200 ambulanciách a kanceláriách po celom svete. Integratívna medicína je našou obchodnou značkou!

Chceme sa s Vami podeliť o náš úspech: už od svojho založenia v roku 2005 vyvíja TimeWaver neustále nové systémy, nové koncepty a súčasne je aktívny pri výskume a vývoji v oblasti vedy o informačnom poli. TimeWaver je taktiež pravidelným účastníkom najdôležitejších sympózií a podujatí, ktorých hlavnou témou sú nové oblasti vedy a medicíny.

S našim TimeWaver tímom žijeme a pracujeme na zámku Kränzlin neďaleko Berlína. Väčšina našich seminárov sa koná v týchto pekných historických priestoroch. Navštívte a spoznajte nás! Hostí privítame vždy radi.

TimeWaver - dôvera a ľudskosť

Spolupráca a partnerstvá sú pre nás veľmi dôležité. Či už ide o pužívateľa alebo niekoho, kto sa o používateľov TimeWaver stará, vážime si predovšetkým to, že u nás je vždy na prvom mieste človek a ľudský a dôverný vzťah.

Rozhovor s Marcusom Schmieke o rozličných systémoch TimeWaver

Scroll to Top