História TimeWaver

timewaver_historie-1

Koncom 19. storočia sa medzi najlepšími vedcami tej doby z oblasti fyziky, psychológie a biológie rozvinula nezvyčajná dynamika. Mnohí budúci nositelia Nobelovej ceny venovali svoj výskum oblasti kvantovej fyziky a ľudskej psychiky. V neposlednej rade dospela kvantová fyzika v tomto čase k novým, prelomovým poznatkom.

Neskorší nositelia Nobelovej ceny Niels Bohr a Erwin Schrödinger boli už dávno presvedčení o tom, že kvantové procesy tvoria rozhranie medzi matériou a vedomím. Poznatky a teórie z minulých storočí boli na základe toho zrevidované a bola postulovaná nová paradigma, ktorá dnes predstavuje základ prírodných vied: Realita nie je na svojej najhlbšej úrovni matériou, ale informáciou. V tomto čase začalo odstraňovanie bariéry medzi matériou a psyché.

Po 2. svetovej vojne a zhodení atómovej bomby, ktoré je možné vnímať ako priamy následok kvantovej fyziky, skončil vedecký záujem o metafyzické implikácie kvantovej fyziky, ako aj o filozofický diskurz o jednote matérie a psyché. Enormné duchovno-vedecké úsilie a vývoj predošlých štyroch desaťročí sa v tomto okamihu náhle ukončil.

V nasledujúcich desaťročiach sa etablovaná vedecká obec v prvom rade sústredila na technologický vývoj a hospodárske aspekty. Kvantová fyzika, kvantová filozofia alebo skúmanie vedomia sa z tohto dôvodu stali po roku 1945 pre vedecký výskum okrajovou témou. Napriek tomu pracovali angažovaní vedci na prehlbovaní poznatkov, ktoré by mohli byť v konečnom dôsledku pre ľudstvo smerodajné. Interakcia medzi matériou a psyché boli hlavnou témou mnohých týchto výskumov. Rovnakou témou sa už od osemdesiatych rokov minulého storočia zaoberá aj Marcus Schmieke.

A bol to práve 12-rozmerný model sveta podľa fyzika Burkharda Heima, ktorý mu poskytol rozhodujúci impulz pre vývoj technológie informačného poľa. Zohľadnením výskumných prác a poznatkov z rôznych disciplín a po dlhoročnej vlastnej výskumnej činnosti sa Marcusovi Schmiecke podarilo v roku 2007 vyvinúť systém, ktorý posunul technológiu informačného poľa do roviny praktického využitia, vďaka čomu je možné s informačným poľom komunikovať.

Bola to chvíľa, kedy sa zrodil TimeWaver – vstup do novej éry, ktorá sprístupňuje ľuďom dlho zabudnuté poznanie prakticky využiteľným spôsobom. V systémoch TimeWaver sa praktickým spôsobom využíva a používa interakcia medzi matériou a psyché.

Scroll to Top