Imprint

 • Spoločnosť: TimeWaver Home GmbH
 • CEO: Babak Jafarian
 • Adresa:
  TimeWaver Home GmbH
  Schloss Kränzlin
  Darritzer Straße 6
  16818 Kränzlin - Germany
 • Telefón: +49 3391 40022-11
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Technická podpora Po - Pia, 08:30 - 16:30 hod (Anglický čas):
Tel .: +421 911 947 123,
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HReg.Nr .: HRB 8954 NP
Registered in the district court Neuruppin
VAT No. .: DE814561364

Vylúčenie ručenia:

1. Obsah online ponuky
Autor nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového druhu, ktoré boli spôsobené využitím alebo nevyužitím ponúkaných informácií resp. použitím chybných alebo neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ zo strany autora nedošlo k preukázateľne úmyselnému alebo hrubo nedbanlivému zavineniu. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať, vymazať časti strán alebo celú ponuku bez zvláštneho upozornenia, alebo jej zverejnenie čiastočne alebo úplne pozastaviť.

2 Odkazy a prepojenia
Pri priamom alebo nepriamom odkázaní na cudzie internetové stránky (“Links”), ktoré sú mimo oblasť zodpovednosti autora, by bola povinnosť za ručenie na strane autora jedine v takom prípade, ak by autor o obsahu daných stránok vedel a bolo by pre neho technicky možné zabrániť využívaniu akéhokoľvek nelegálneho obsahu. Autor týmto prehlasuje, že v momente vytvárania odkazov sa na uvádzaných internetových stránkach nenachádzal žiadny rozpoznateľne ilegálny obsah. Na aktuálnu alebo budúcu formu, obsahy alebo autorstvo tretích/prepojených internetových stránok, nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných/prepojených stránok, ktoré boli po uverejnení odkazov zmenené. Toto prehlásenie platí pre všetky linky a odkazy uvádzané vo vlastných internetových ponukách, ako aj pre cudzie záznamy v autorom zriadených knihách návštev, diskusných fórach a mailingových zoznamoch. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nepoužívania takto ponúkaných informácií, ručí výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie ten, kto cez linky odkazuje na zverejnené informácie.

3 Autorské právo a obchodná značka
Autor sa usiluje vo všetkých publikáciách o zachovanie autorských práv použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať svoje vlastné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty alebo siahnuť po grafikách, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch bez licencie. Všetky v internetovej ponuke uvedené a prípadne tretími stranami chránené obchodné značky podliehajú bez obmedzení nariadeniam práva o obchodných značkách a vlastníckym právam jednotlivých zapísaných vlastníkov práv. Len na základe pomenovania sa nemožno nazdávať, že obchodná značka nie je chránená právami tretích strán! Autorské práva pre zverejnené, samotným autorom zhotovené objekty, ostávajú výlučne u autora. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výhradného súhlasu autora zakázané.

4 Právna účinnosť tohto vylúčenia z ručenia
Toto vylúčenie z ručenia je súčasťou internetovej ponuky, z ktorej ste boli odkázaný na túto stránku. Ak sa časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu stanú úplne alebo čiastočne neplatné podľa právneho stavu, zostanú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline