Marcus Schmieke

Vynálezca a vývojár systémov TimeWaver sa narodil v roku 1966. Už počas svojho štúdia fyziky a filozofie v Heidelbergu a Hannoveri rozvinul víziu skúmania interakcie medzi hmotou a vedomím.

Syntéza medzi prírodnými vedami a filozofiou je lajtmotívom jeho života. Počas jeho pobytov v rôznych indických kláštoroch sa venoval okrem iného štúdiu védskej filozofie a architektúry.

Jeho stretnutie s fyzikom Burkhardom Heimom a práca na jeho knihách Prírodné vedy a vedomie: Posledné tajomstvo a Životné pole položili teoretický základ pre vývoj technológie informačného poľa. Intenzívnym skúmaním Heimovho modelu 12-dimenzionálnej stavby univerza nadobudol Marcus Schmiecke hlboké poznanie o fyzikálnom informačnom poli.

Na základe prác Burkharda Heima, ruského fyzika Nikolaia Kozyreva a iných vedcov vyvinul Marcus Schmiecke v roku 2007 prvý systém TimeWaver, čím prvý krát uviedol technológiu informačného poľa do praxe. Úspechy v oblasti komplementárnej medicíny na seba nenechali dlho čakať a táto technológia sa dnes čoraz viac používa aj v oblastiach ako sú podnikanie, rodina a osobnostný rozvoj.

Okrem toho vyvinul v nasledujúcich rokoch ďalšie profesionálne medicínske systémy na meranie variability srdcového rytmu, pre frekvenčnú terapiu riadenú informačným poľom a veľmi úspešný pacientský prístroj, pričom všetky boli vyvinuté práve na základe jeho vývoja technológie informačného poľa.

Marcus Schmieke okrem toho napísal viac ako 20 kníh o prepojení ducha a hmoty a iných humanitných témach, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Popritom je spoluzakladateľom časopisu Tattva Viveka, diskusného fóra pre vedu a filozofiu.

Je zakladateľom Institute for Applied Consciousness Research IACR (inštitút pre výskum aplikovaného vedomia) v Berlíne, v rámci ktorého skúma na vysokej vedeckej úrovni po boku viacerých medzinárodných fyzikov interakciu medzi matériou a vedomím. Niekoľko rokov bol hosťujúcim profesorom na Dev Sanskriti univerzite v Haridvare, v Indii.

Dnes Marcus Schmiecke žije a pracuje na zámku Kränzlin neďaleko Berlína. Okrem svojej práce pre TimeWaver prednáša o vedeckých, filozofických a medicínskych témach po celom svete.

V jeho aktuálnej knihe Der zweite Weg – mein Leben im Informationsfeld (“Druhá cesta – môj život v informačnom poli”) predkladá svoje myšlienky na tému vývoja technológie informačného poľa a svoju víziu budúcnosti.

Scroll to Top