TimeWaver v medicíne

TimeWaver poskytuje pre blaho Vašich pacientov a pre Vaše liečebné úspechy možnosti medicíny informačného poľa, a to vo forme vysokohodnotných medicínskych produktov. Umožnia Vám preskúmať v informačnom poli hlbšie súvislosti ochorení a následne priamo v informačnom poli pozitívnym spôsobom ovplyvniť objavené možné poruchy.

Toto celistvé prepojenie organickej diagnózy a terapie s možnosťami medicíny informačného poľa je zmyslom medicínskeho programu TimeWaver.

TimeWaver Med

  • Pozadia ochorení
  • Integratívna medicína a psychosomatika

Úlohou systému TimeWaver Med je pomáhať Vám pri hľadaní pozadia ochorení v informačnom poli a uvádzať ich na všetkých dôležitých úrovniach života do rovnovážneho stavu pomocou nových informačných vzorcov. To sa vzťahuje rovnako na psychickú, ako aj somatickú úroveň. Vyskúšajte, ako Vás systémy TimeWaver môžu podporiť pri Vašej práci - pre blaho Vašich pacientov.

Viac informácií o TimeWaver Med

TimeWaver Frequency

  • Frekvenčná terapia riadená informačným poľom
  • Optimalizácia napätia bunkovej membrány
  • Správne frekvencie v správny okamih

TimeWaver Frequency je profesionálny TimeWaver systém určený na frekvenčnú terapiu riadenú informačným poľom. Cieľom analyzovania a aplikovania správnych frekvencií je obnova prirodzenej úrovne napätia bunkovej membrány, pretože podľa našich skúseností je pri takmer všetkých chronických a akútnych ochoreniach sprievodným javom znížené napätie bunkovej membrány.

Viac informácií o TimeWaver Frequency

TimeWaver Home

  • Frekvenčná terapia riadená informačným poľom
  • Optimalizácia napätia bunkovej membrány
  • Správne frekvencie v správny okamih

TimeWaver Home systém Vám má doslova vložiť Vaše zdravie naspäť do Vašich rúk. Tento profesionálny prístroj pre pacientov je vhodný na liečbu vyše 100 indikácií, ako napr. depresie, rôzne bolestivé symptómy, poruchy spánku a mnohé iné.

Viac informácií k TimeWaver Home

TimeWaver Cardio

  • Variabilita srdcového rytmu (HRV) ako indikátor stresu

Systém TimeWaver Cardio analyzuje prostredníctvom HRV-merania 14 parametrov, ktoré Vám majú poskytnúť konkrétne informácie o možných stresových faktoroch pacienta.

Viac informácií o TimeWaver Cardio

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline