Medicína

TimeWaver v medicíne

TimeWaver poskytuje možnosti medicíny informačného poľa formou vysoko kvalitných medicínskych produktov pre blaho Vašich pacientov a pre Váš úspech v liečbe. Vďaka nemu preskúmate v informačnom poli hlbšie súvislosti ochorení, aby ste následne mohli prípadné objavené poruchy priamo v informačnom poli pozitívne ovplyvniť.

Toto celistvé spojenie organickej diagnózy a terapie s možnosťami medicíny informačného poľa predstavuje práve medicínsky program TimeWaver.

TimeWaver Med

 • Pozadia ochorení
 • Integratívna medicína a psychosomatika

Úlohou systému TimeWaver Med je pomáhať Vám pri hľadaní pozadí ochorení v informačnom poli a opätovne ich uvádzať do rovnováhy na všetkých dôležitých úrovniach života pomocou nových informačných vzorcov. To sa vzťahuje rovnako na psychickú ako aj somatickú úroveň. Vyskúšajte, ako Vás systémy TimeWaver môžu podporiť pri Vašej práci – pre blaho Vašich pacientov.

LevelWave

 • Nová, podstatne rozšírená databázová štruktúra
 • Prísne oddelenie rezonančného zosilnenia a rezonančného prerušenia
 • Automaticky analyzovať rezonančné cieľe a zaostrenie​

S modulom TimeWaver LevelWave získate prístup k jednému z najrozsiahlejších a najkomplexnejších štruktúrovaní fyzickej a psychickej skutočnosti a môžete na ňom dynamicky zobraziť informačné pole.

TimeWaver Frequency

 • Frekvenčná terapia riadená informačným poľom
 • Optimalizácia membránového napätia buniek
 • Správne frekvencie v správny okamih

TimeWaver Frequency je profesionálny systém TimeWaver určený na frekvenčnú terapiu riadenú informačným poľom.

Cieľom analyzovania a aplikovania správnych frekvencií je obnova prirodzenej úrovne membránového napätia buniek, pretože podľa našich skúseností je pri takmer všetkých chronických a akútnych ochoreniach sprievodným javom znížené membránové napätie buniek.

TimeWaver Frequency McMakin

Tento postup vyvinula Dr. Carolyn McMakin a spoločnosť TimeWaver ho rozpracovala na moderný, efektívny a praktický systém terapie. Systém nesie meno svojej vynálezkyne:  TimeWaver Frequency McMakin.

TimeWaver Home

 • Frekvenčná terapia riadená informačným poľom
 • Optimalizácia membránového napätia buniek
 • Správne frekvencie v správny okamih

Systém TimeWaver Home Vám má doslova vložiť Vaše zdravie späť do Vašich rúk. Tento profesionálny prístroj pre pacientov je vhodný na liečbu vyše 100 indikácií, ako sú napr. depresie, rôzne príznaky bolesti, poruchy spánku a mnohé iné.

TimeWaver Cardio-Pulse

 • Variabilita srdcového rytmu (HRV) ako indikátor stresu

Systém TimeWaver Cardio-Pulse analyzuje prostredníctvom merania HRV 14 parametrov, ktoré Vám majú poskytnúť  konkrétne údaje o možných stresových faktoroch pacienta.

ReguScope

 • Regulačná schopnosť na psychickej a telesnej úrovni

Systém ReguScope meria skrze odpor kože regulačnú schopnosť tela, aby bolo možné rozpoznať prípadné nerovnovážne stavy na psychickej a somatickej úrovni človeka.

Scroll to Top