RealTimeWaver

Sledujte dynamické procesy v reálnom čase

Máte otázky ohľadom produktu? Sme tu pre Vás.

Kvantová fyzika to umožňuje

TimeWaver vyvíja technológiu informačného poľa, ktorá má pomôcť analyzovať a optimalizovať hlbšie príčiny a súvislosti nerovnovážnych stavov v informačnom poli. Systémy – vyvinuté a vyrobené v Nemecku – sa skladajú z hardvéru a softvéru a používajú dve fyzikálne metódy, ktoré majú umožňovať prístup k informačnému poľu.

Niels Bohr, jeden z rozhodujúcich zakladateľov kvantovej fyziky, povedal: “Koho kvantová fyzika nešokuje, ten ju nepochopil.” Aj iní vedci, ako napr. C. G. Jung, Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr alebo Roger Nelson označujú to, čo nazývame informačným poľom, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie, ako morfogenetické pole alebo ako kolektívne nevedomie.

Ale v jednom bode sa zhodujú: že vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a mať na nich priamy vplyv.

RealTimeWaver

Nová generácia technológie informačného poľa

RealTimeWaver systém umožňuje analyzovať a optimalizovať v informačnom poli až 500 elementov alebo osôb súčasne a v reálnom čase. Marcus Schmieke hovorí o novej generácii TimeWaver systémov.

RealTimeWaver:

Sprevádzať dynamické procesy naživo a v reálnom čase

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ani ich medicínsky alebo iný význam kvôli chýbajúcim vedeckým dôkazom v zmysle školskej medicíny. Prognózy sú len pravdepodobnostnými odhadmi, ktoré sú založené na fyzikálnych náhodných procesoch.

Systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí pri chronických bolestiach, fibromyalgie, bolestiach kostí a migrénach, ako aj podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavov úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Všetky ostatné použitia systémov TimeWaver školská medicína neuznáva v dôsledku chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Pomocou RealTimeWaver môžete plnoautomaticky a v reálnom čase pozorovať a optimalizovať až 500 pacientov, klientov alebo elementov.

Možnosti použitia RealTimeWaver

Prehľad o všetkých klientoch alebo pacientoch naživo

Konečne sa môžete dynamicky a automaticky starať o všetkých svojich klientov alebo pacientov. Na jedinej obrazovke máte prístup k vývoju všetkých Vašich klientov v informačnom poli a v reálnom čase. Získate prehľad o tom, ktorá osoba alebo obchodná oblasť si v informačnom poli vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Sprevádzanie terapie

Počas niektorej z terapií, napr. masáže, akupunktúry alebo meditácie, môžete v informačnom poli naživo pozorovať a optimalizovať všetky orgány pacientov a ich biochemické a psychické témy.

Sprevádzať rokovania a porady

Počas obchodných rokovaní môžete podporovať každého z účastníkov v informačnom poli. Voliteľne súbežne spustená zvuková stopa umožňuje dodatočne priradiť nápadné výkyvy v informačnom poli počas rokovania.

Psychoterapia

Práve počas konzultačnej terapie je dynamický pohľad do procesov informačného poľa veľmi nápomocný.

Sprevádzanie terapie TimeWaver Frequency

Najmä počas frekvenčnej terapie môžete z diaľky sledovať a podporovať terapeutický proces naživo v informačnom poli.

Podporovať rodinu

Pomocou RealTimeWaver môžete Vašu rodinu nepretržite a naživo sprevádzať a podporovať v informačnom poli.

Kritickí pacienti

V kritických fázach sa môžete sústrediť na jednotlivých pacientov alebo zákazníkov pozorovaním a optimalizovaním všetkých ich orgánov, biochemických procesov a psychických tém "naživo" v informačnom poli.

Podporovať "naživo" celé mužstvo

Kompletné skupiny, ako športové tímy, pracovné skupiny na poradách alebo Vaša rodina, môžu byť dynamicky sprevádzané, sledované a podporované v informačnom poli.

Podnikové vedenie

Na programovej ploche (kokpite) môžete podrobne sledovať a optimalizovať Vašu vlastnú firmu alebo firmu Vášho klienta v informačnom poli.

Nová technológia RealTimeWaver

Klasická PEAR-krivka

RealTimeWaver projektuje kmitanie informačného poľa na stanovený prognózovaný časový úsek a výsledok zobrazuje vo forme klasickej PEAR-krivky (Princeton Engineering Anomalies Research).

Prognostický nástroj

Prajete si získať z informačného poľa informácie o tom, ktoré vplyvy na určitú tému môžete očakávať?

Sprevádzanie futbalového zápasu alebo športového podujatia

Sprevádzanie tímov

Každý tím má svoje vlastné informačné pole, ktoré tvorí v ideálnom prípade koherentný celok a optimálne podporuje každého jedného hráča energeticky, fyzicky a psychicky.

Psyché a telo

V energetickom režime RealTimeWaver môžete súčasne sledovať a optimalizovať energetickú úroveň hráčov na viacerých úrovniach súčasne.

Sprevádzať porady alebo terapeutické sedenia

Reprodukovateľnosť

Počas pozorovania môžete pomocou nahrávacej funkcie RealTimeWaver zhotoviť zvukový súbor. Obzvlášť nápomocné je to pri pozorovaní rozhovoru alebo rokovania.

Zvuková stopa

V pozorovanom priebehu rokovania alebo rozhovoru môžu určité nápadnosti poukazovať na nevedomé napätia. Zvuková nahrávka Vám umožní presnú reprodukovateľnosť rozhodujúcich situácií.

Scroll to Top