TimeWaver Med

ReguScope Regulačno-diagnostický systém pre lekárov, liečiteľov a terapeutov

ReguScope je diagnostický systém na skúmanie regulačnej schopnosti organizmu. Podľa našich skúseností má regulačná schopnosť veľký význam pre úspešnosť terapie, keďže je to dôležitý údaj o regulácii umožňujúcej nepretržite a čo najrýchlejšie sa prispôsobovať vnútorným a vonkajším zmenám, pri použití čo najmenšieho množstva energie.

Táto regulačná schopnosť pacientov má byť zistená a analyzovaná cez merania odporu kože. ReguScope používa ako systém indikátorov vodivosť kože. Za týmto účelom sa pomocou špeciálneho meracieho pera vykoná 1000 meraní odporu na vnútorných a vonkajších stranách obidvoch rúk. Vďaka vyzretej technike trvá toto meranie len pribl. 4 minúty.

ReguScope Med softvér tieto merania vyhodnocuje a používa ich pre hlbšie vyobrazenie analýz a pre grafické zobrazenie možných nerovnovážnych stavov človeka na rozličných úrovniach. Základom sú skúsenosti z viac ako 100 000 realizovaných meraní na zdravých a chorých ľuďoch, z ktorých bolo reprezentatívnych 10 000 štatisticky vyhodnotených ako podklad pre vyhodnotenie ReguScope softvéru.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú ReguScope a jeho použitia na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. ReguScope nie je náhradou za žiadnu diferenciálnu diagnostiku školskej medicíny, ale má ich v ideálnom prípade doplniť.

ReguScope Med modul

Regulačný stav rozličných úrovní
Organický regulačný stav má poskytnúť údaje o intoxikáciách až k regulačným poruchám orgánov.
Regulačný stav spojivového tkaniva má poskytnúť informácie o tom, do akej miery môžu byť jedy vylučované cez spojivové tkanivo.
Parameter "Využitie energie" má ukázať, do akej miery je telo schopné využiť dostupnú energiu na reguláciu.
Parameter "Energia" označuje, koľko energie má telo k dispozícii na udržanie dobrého zdravotného stavu.
Energie Balance zobrazuje, koľko energie je k dispozícii pre pravú a ľavú polovicu tela, pre jej pridelenie v prípade výskytu problémov na jednej alebo druhej strane.

Rozdelenie nameraných hodnôt vodivosti sú zobrazené formou stĺpcového diagramu. Na základe stĺpcov môžu byť rozpoznané možné regulačné deficity v určitých oblastiach tela. Dodatočne je možné si pri vyhodnocovaní softvéru zvoliť zobrazenie v rámci organickej, muskulárnej alebo víreniu špecifickej úrovni.

Modré stĺpce majú zobrazovať telesné oblasti, v ktorých dochádza k nedostatočnej alebo žiadnej regulácii. Oranžové stĺpce naznačujú po tomto vyhodnotení prípadnú hyperreguláciu. V prípade uvedenom vyššie sú zobrazené napríklad potenciálne regulačné deficity v oblasti priedušiek.

Riadenie terapie pomocou ReguScope Med

Porovnaním stavu pred a po meraní by ste mali skontrolovať účinnosť Vašej terapeutickej intervencie. Máte možnosť vybrať si dva ľubovoľné výsledky merania pacienta, nechať si ich zobraziť vedľa seba a porovnať ich.

V zobrazenom príklade rozpoznáme na pravej strane, že sa po terapeutickej intervencii nachádzajú všetky zobrazené regulačné úrovne v zelenej oblasti, čo má naznačiť možné zlepšenie regulačnej schopnosti.

 

ReguScope Balance modul

Psychická regulačná schopnosť

ReguScope Balance modul má skúmať psychický zdravotný stav človeka. Preto je vhodný predovšetkým pre lekárov, psychoterapeutov, coachov a manažérov ochrany zdravia. Je zameraný na rozpoznávanie regulačných deficitov v pravej alebo ľavej polovici mozgu. Miery psychickej vyrovnanosti človeka je udávaná prostredníctvom tzv. Balance Faktor (faktoru vyrovnania). Úroveň energie má ukázať, či je k dispozícii dostatok energie pre vyrovnanie psychických záťaží. Výsledok analýzy Balance modulu Vám má diferencovane poskytnúť údaje o psychickom stave pacienta.

Faktor stresu sa vzťahuje na všeobecné psychické rozpoloženie pacienta. Zobrazená je tak buď hyperregulácia, spôsobená napr. vysokou hladinou stresu (vyčerpanie, depresia, úzkosti) alebo hyporegulácia, spôsobená napr. psychickými blokádami (emocionálna strnulosť, potláčanie, dištancovanosť).
Balance-Faktor má podľa ReguScope modelu ukázať, do akej miery sa ľavá a pravá strana mozgu nachádzajú v rovnováhe. Príliš malá hodnota môže naznačovať disharmónie a psychickú nerovnováhu. Príliš vysoká hodnota môže slúžiť ako indikátor toho, že priveľa energie je spotrebovávanej na udržanie svojej role navonok.
Pomocou tohto má byť možné odhadnúť, do akej miery je telo schopné využiť dostupnú energiu na psychickú reguláciu.
Úroveň energie má ukázať, či je k dispozícii dostatok energie pre vyrovnanie psychických záťaží.

Ľavá a pravá hemisféra

Podľa ReguScope modelu majú merania odporu kože na ľavej alebo pravej ruke umožniť vyvodiť závery pre príslušnú polovicu mozgu.

Ak je jedna polovica mozgu zafarbená na sivo, naznačuje to vyrovnaný regulačný stav. Červené sfarbenie má zobrazovať psychickú stresovú situáciu, modrá naopak blokádu. Vyobrazenie hemisfér Vám má napomôcť priradiť príčiny určitej problematiky k emocionálnym alebo racionálnym témam.

ReguScope Meridian modul

Meridiány v hľadáčiku

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TCM) prúdi energia - nazývaná Qi - v ľudskom tele po takzvaných meridiánoch, ktoré ho pretínajú ako sieť a sú vnímané ako komunikačný a regulačný systém v rámci organizmu. Každý z meridiánov, na ktorých ležia aj akupunktúrne body, je priradený k jednému orgánu alebo systému orgánov. Na to, aby bola u človeka zabezpečená normálna rovnováha na telesnej, duchovnej a duševnej úrovni, musí podľa učenia TCM, okrem iného, prebiehať aj dostatočný tok Qi v meridiánoch. Pri nedostatku energie alebo nevyrovnanom energetickom toku, sa môžu podľa TCM vyskytnúť poruchy v regulačnom systéme a prípadné ochorenia. ReguScope Meridian modul Vám má napomôcť objasniť na rozličných úrovniach tieto poruchy v systéme meridiánov.

Dodatočné funkcie v ReguScope

Vhodný je predovšetkým pre expertov na TCM, akupunktúru a všetkých terapeutov, ktorí chcú pri svojej diagnostike bližšie pozorovať meridiány, aj vo vzťahu k ľavej a pravej polovici tela. Okrem toho má umožniť priradenie k piatim elementom TCM uvedeným v tabuľke.

Dodatočne poskytuje meridiánový modul informácie o:

  • Schüsslerove soli pre príslušný meridián
  • Označenie nervov súvisiacich s meridiánmi
  • Spojenie meridiánov s príslušnými zubmi
  • Rezonancia medikamentov
  • Zápalové alebo degeneratívne tendencie

Meridiány v ReguScope

 ReguScope Meridian modul je systém pre diagnostiku meridiánov, ktorý má spájať poznatky o elektroakupunktúre podľa Reinharda Volla a TCM, s aktuálnymi poznatkami a regulačnej diagnostike. Meranie na meridiánoch prstov a chodidiel umožňuje vyvodiť závery o energetickej úrovni a nerovnovážnych stavoch všetkých meridiánov.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, systémy TimeWaver a ich použitie na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. ReguScope nenahradzuje konvenčné diferenciálne diagnostiky, ale mal by ich doplniť v ideálnom prípade.

 

Informačné brožúry: objednať online.

Radi Vám zašleme brožúry k jednotlivým produktom priamo poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Pre Vašu objednávku použite jednoducho nižšie uvedený formulár.

Objednať informačné brožúry
Timewaver Broshüre

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline