Semináre

Systémy TimeWaver sú vybavené rozsiahlym, viacvrstvovým softvérom a vyžadujú si dôkladné zaučenie a zaškolenie. Toto sa veľmi často podceňuje.

Z tohto dôvodu sme v roku 2012 vyvinuli 4-stupňový vzdelávací plán TimeWaver Academy. Pomocou tejto vzdelávacej štruktúry máte možnosť zvoliť si semináre podľa Vašej potreby a Vášho zamerania.

Máte tak k dispozícii návod, podľa ktorého sa môžete orientovať, aby ste lepšie dokázali odhadnúť svoje predpoklady a schopnosti pre voľbu správneho seminára. V prípade otázok Vám je plne k dispozícii náš tím TimeWaver Academy.

4-stupňový vzdelávací plán TimeWaver Academy

Kúpou systému TimeWaver získate aj dôkladné zaškolenie “1. stupeň”. Toto zaškolenie obsahuje prvé kroky obsluhy softvéru a umožňuje vám okamžité začatie práce s Vaším TimeWaver softvérom.

Po zaškolení “1. stupeň” by mal každý TimeWaver užívateľ navštíviť tréningový seminár “2. stupeň” pre Med, resp. Frequency, aby nadobudol stabilné základné vedomosti pre absolvovanie ďalších seminárov.

4-stupňový vzdelávací plán

Prostredníctvom 4-stupňového vzdelávacieho plánu Vám ponúkame naše semináre v obsahovo na seba nadväzujúcej štruktúre. 4-stupňový vzdelávací plán Vám slúži ako orientačná pomôcka pre efektívnu následnosť absolvovaných seminárov. Okrem toho tu nájdete potrebné predpoklady pre to, aby ste lepšie odhadli, ktorý zo seminárov je pre Vás ten pravý.

4-stupňový vzdelávací plán Vám dáva možnosť navštíviť semináre v správnom poradí. Nie je to nič povinné, ale má Vám to napomôcť zorientovať sa vo vzdelávacom roku.

Scroll to Top