Semináre

Semináre

Systémy TimeWaver sú vybavené rozsiahlym, viacvrstvovým softvérom a vyžadujú si dôkladné zaučenie a zaškolenie. Toto sa veľmi často podceňuje.

Z tohto dôvodu sme v roku 2012 vyvinuli 4-stupňový vzdelávací plán TimeWaver Academy. Pomocou tejto vzdelávacej štruktúry máte možnosť zvoliť si semináre podľa Vašej potreby a Vášho zamerania.

Máte tak k dispozícii návod, podľa ktorého sa môžete orientovať, aby ste lepšie dokázali odhadnúť svoje predpoklady a schopnosti pre voľbu správneho seminára. V prípade otázok Vám je plne k dispozícii náš tím TimeWaver Academy.

4-stupňový vzdelávací plán TimeWaver Academy

Kúpou systému TimeWaver získate aj dôkladné zaškolenie „1. stupeň“. Toto zaškolenie obsahuje prvé kroky obsluhy softvéru a umožňuje vám okamžité začatie práce s Vaším TimeWaver softvérom.

Po zaškolení „1. stupeň“ by mal každý TimeWaver užívateľ navštíviť tréningový seminár „2. stupeň“ pre Med, resp. Frequency, aby nadobudol stabilné základné vedomosti pre absolvovanie ďalších seminárov.

4-stupňový vzdelávací plán

Prostredníctvom 4-stupňového vzdelávacieho plánu Vám ponúkame naše semináre v obsahovo na seba nadväzujúcej štruktúre. 4-stupňový vzdelávací plán Vám slúži ako orientačná pomôcka pre efektívnu následnosť absolvovaných seminárov. Okrem toho tu nájdete potrebné predpoklady pre to, aby ste lepšie odhadli, ktorý zo seminárov je pre Vás ten pravý.

4-stupňový vzdelávací plán Vám dáva možnosť navštíviť semináre v správnom poradí. Nie je to nič povinné, ale má Vám to napomôcť zorientovať sa vo vzdelávacom roku.

Po získaní Vášho systému TimeWaver budete zakaždým poučený Vaším osobným poradcom.

Trvanie zaškolenia:

 • TimeWaver Med: 8 hodín
 • TimeWaver Frequency: 6 hodín
 • TimeWaver BIZ Economy: 6 hodín
 • TimeWaver BIZ Business: 8 hodín
 • TimeWaver BIZ First Class: 8 hodín

Okrem toho od nás získate pre každý ďalší modul približne jednohodinové školenie.

Po zaškolení na „1. stupeň“ nasledujú tréningové semináre, počas ktorých sa vyučuje denné používanie a práca so systémami TimeWaver, pod dozorom našich skúsených docentov. Dodatočne vám ponúkame TimeWaver Warm-Up Workshopy na prípravu a prehĺbenie intenzívnej praxe s TimeWaver Med.

 • TimeWaver Med tréningový seminár: pri kúpe Vášho TimeWaver Basis alebo systémov Med získate jedinečnú účasť na  TimeWaver Med tréningovom seminári v hodnote € 350,00 pre jednu osobu zadarmo (cena za seminár je bez občerstvenia a ubytovania).
 • Intenzívne praktické dni s TimeWaver Med
 • TimeWaver Frequency tréningový seminár

Používateľom TimeWaver BIZ systému odporúčame účasť na TimeWaver Med tréningovom seminári „2. stupeň“.

Predpoklad pre „2. stupeň“:

V ideálnom prípade by ste mali v závislosti od systému TimeWaver zaškolený Vaším poradcom. Okrem toho by ste mali ovládať základné vedomosti z obsluhy Vášho PC:

 • Rozumieť „reči PC“: štruktúra ciest, štruktúra priečinkov, manažment dokumentov, práca so súbormi, atď.
 • Vytváranie priečinkov, súborov a dokumentov
 • Ukladanie dokumentov
 • Kopírovanie a vkladanie textov

Dodatočne vám ponúkame dva kurzy základov PC, ktoré vám uľahčia začatie práce s TimeWaver softvérom a úspešné absolvovanie seminára.

Na rozšírenie a prehĺbenie Vašej práce so systémami TimeWaver Vám po tréningových seminároch „2. stupeň“ ponúkame tematicky špecifické a odborne smerované semináre.

Cieľom seminárov „3. stupeň“ je sprostredkovanie terapeutických stratégií a efektívneho postupu v rámci vašej každodennej praxe.

Predpoklad pre „3. stupeň“:

V ideálnom prípade by ste mali v závislosti od vášho TimeWaver systému navštíviť semináre „2. stupeň“:

 • TimeWaver Med tréningový seminár
 • Intenzívna prax s TimeWaver Med
 • TimeWaver Frequency tréningový seminár

Aj keď ste neabsolvovali vyššie uvedené semináre, ale pri ovládaní TimeWaver softvéru a obsluhe Vášho počítača sa cítite sebaisto, môžete samozrejme kedykoľvek absolvovať aj semináre „3. stupeň“. Spoznajte, prosím, obsahy seminárov „2. stupeň“.

Prvé tri vzdelávacie stupne vytvárajú čo najširší základ pre ľahšie pochopenie teórie v najvyššom stupni „4. stupeň“.

 • TimeWaver Med vzdelávací týždeň

Predpoklad pre „4. stupeň“:

V ideálnom prípade by ste mali v závislosti od vášho TimeWaver systému navštíviť semináre „3.stupeň“:

 • TimeWaver Med – prax a prehĺbenie
 • TimeWaver Frequency – prax a prehĺbenie

Ak aj napriek neúčasti na seminároch „3. stupeň“ spĺňate predpoklady a ste dostatočne oboznámený s ich obsahom, môžete sa samozrejme kedykoľvek zúčastniť seminárov „4. stupeň“. Orientujte sa, prosím, v obsahoch seminárov „3. stupeň“.

Scroll to Top