Vedecké pozadie

Kvantová fyzika a vplyv vedomia

Na úrovni kvantovej fyziky sú riadené všetky udalosti pravdepodobnosťami. Dlhoročné experimenty profesora Roberta Jahna a Brendy Dunne na PEAR-Lab Princetonskej univerzity a mnohých iných vysokých školách ukázali, že takéto pravdepodobnosti je možné pomocou vedomia ovplyvniť aj na veľké vzdialenosti.

Naše vedomie nemá vo všeobecnosti žiadny priamy prístup k informačnému poľu, keďže sa na základe svojej duálnej podstaty zameriava buď na vonkajšiu fyzickú alebo vnútornú psychickú skutočnosť. Švajčiarsky psychológ C.G. Jung bol prvý, kto rozpoznal, že individuálne nevedomie je naopak v priamom kontakte s istým druhom globálneho informačného poľa, ktoré nazval kolektívne nevedomie.

Particles
Molecule

Veda a informačné polia - história

Niels Bohr, jeden zo zakladateľov kvantovej fyziky, povedal: "Kto nie je z kvantovej fyziky užasnutý, ten ju nepochopil." Aj iní vedci, ako napr. Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr alebo Roger Nelson opisujú to, čo my označujeme ako informačné pole, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie, a dali pozorovaným fenoménom rozličné pomenovania. Ale v jednom bode sa zhodujú: a síce že vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a mať na nich priamy vplyv.

Väčšina z nás nerozumie kvantovej fyzike, nieto ešte jej významu a možnostiam vzhľadom na každodenný život, resp. ich nevyužívame. Známy viedenský kvantový fyzik Anton Zeilinger, ktorému sa podaril prvý experiment s kvantovou teleportáciou, potvrdzuje, že skutočnosť na svojej najzákladnejšej úrovni nie je matériou alebo látkou, ale čistou informáciou. Už Max Planck povedal, že duch je základom všetkej matérie. Kvantoví fyzici ako David Bohm alebo Karl Pribram hovoria preto o informačnom poli spájajúcom ducha a matériu. Prečo tieto poznatky nevyužívame?

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline