Ochrana údajov

Ďakujeme za Váš záujem o našu online prezentáciu. Ochrana Vašich osobných údajov nám leží pri srdci, a preto ju berieme veľmi vážne. Všetky údaje súvisiace s Vašou osobou považujeme za dôverné a preto ich spracovávame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.  
Našu internetovú stránku môžete využívať spravidla bez zadávania osobných údajov. Ak sú na našich stránkach požadované osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mail), deje sa tak, pokiaľ je to možné, zakaždým len na báze dobrovoľnosti. Tieto údaje nie sú bez Vášho výslovného súhlasu poskytované tretím stranám.
Musíme však poukázať na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri e-mailovej komunikácii), môže vykazovať bezpečnostné riziká. Bezchybná ochrana údajov pred tretími stranami nie je možná.

Cookies

Naše stránky používajú čiastočne takzvané cookies. Cookies vo Vašom počítači nespôsobia žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač, a ktoré ukladá Váš prehliadač. Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „session cookies“. Po ukončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné cookies zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení, až kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať Váš vyhľadávač pri Vašej najbližšej návšteve. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli o používaní cookies informovaní, mohli individuálne rozhodovať o povolení alebo naopak zákaze inštalovania cookies do Vášho koncového zariadenia pre konkrétne prípady, pričom môžete aktivovať automatické vymazávanie cookies pri ukončení práce na prehliadači. Pri deaktivovaní cookies môže byť funkcionalita tejto webovej stránky obmedzená.

Server-Log-Files

Provider stránok zhromažďuje a uchováva automaticky informácie do takzvaných Server-Log súborov, ktoré nám Váš prehliadač automaticky zašle. Sú to:
• Typ prehliadača a jeho verzia
• Použitý operačný systém
• Referer URL
• Hostname pristupujúceho počítača
• Čas dopytovania serveru

Tieto údaje nie sú identifikovateľné pre akúkoľvek osobu. Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva. Vyhradzujeme si možnosť tieto údaje dodatočne kontrolovať, ak sa dozvieme o okolnostiach protiprávneho konania.

Kontaktný formulár

V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vami zadané údaje, vrátane Vami zadaných kontaktných údajov, uchované za účelom spracovania dopytu a pre prípad akýchkoľvek dodatočných otázok. Tieto údaje bez Vášho súhlasu neposkytujeme tretím stranám.

Údaje pre newsletter

Ak si prajete dostávať newsletter ponúkaný na našej internetovej stránke, potrebujeme od Vás Vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú skontrolovať, či ste majiteľom Vami zadanej e-mailovej adresy, a či súhlasíte s prijímaním nášho newsletteru. Ďalšie údaje sa nezbierajú. Tieto údaje používame výlučne pre zasielanie vyžiadaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám. Udelený súhlas pre uchovanie údajov, e-mailovej adresy, ako aj použitie na zasielanie newsletteru, môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom príslušného odkazu uvedeného v newsletteri.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa funkcie služby pre analýzu webu Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané ""Cookies"". Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analyzovať Vaše používanie našej internetovej stránky. Informácie o používaní webovej stránky, nazhromaždené prostredníctvom cookies, sa spravidla uchovávajú na serveri spoločnosti Google v USA. Viac informácií o narábaní s užívateľskými údaji pri Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Browser Plugin Ukladaniu cookies do Vášho počítača môžete predísť príslušným nastavením Vášho prehliadača; dávame Vám však do pozornosti, že v takom prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť aj zhromažďovaniu informácií vytvorených cookies a týkajúcich sa Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) v prospech spoločnosti Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním tohto Plugin-u pre Váš prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Odmietnutie zhromažďovania údajov Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov cez službu Google Analytics. Použije sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcej návšteve tejto webovej stránky: Deaktivácia Google Analytics

IP-anonymizácia Na tejto stránke používame funkciu ""Aktivovanie IP-anonymizácie"". Takýmto spôsobom skráti Google Vašu IP-adresu, avšak len v rámci členských krajín Európskej únie alebo iných zmluvných štátov participujúcich na Dohode o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP-adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, pre zhotovovanie reportov o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky pre jej prevádzkovateľa. Vaša IP-adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics Vašim prehliadačom sa nespája s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

SSL-kódovanie

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad dopytov, ktoré zasielate nám, ako prevádzkovateľovi stránky, SSL kódovanie. Kódované spojenie rozpoznáte podľa toho, že sa adresný riadok v prehliadači zmení z ""http://"" na ""https://"" a je doplnený symbolom zámku. Ak je aktívne SSL kódovanie, nemôžu byť údaje, ktoré nám poskytujete, čítané tretími stranami. Oznámenie, vymazanie, blokovanie Kedykoľvek máte právo na bezplatné informovanie o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účele spracovania údajov, ako aj právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom alebo v prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v impresum.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.