TimeWaver BIZ

Od informačného veku k veku informačného poľa

Mnohé spoločnosti začali medzičasom ukladať svoje firemné údaje a údaje klientov do tzv. cloudu, informačného priestoru prístupného cez internet, aby tak boli pre ne tieto informácie prístupné kedykoľvek a z ktoréhokoľvek počítača alebo smartfónu. My by sme Vám radi predstavili celkom iný druh cloudu:

Cloud kvantového alebo aj informačného poľa

Podľa modernej kvantovej fyziky je viditeľná realita založená na kvantovej úrovni, poli, ktoré uchováva všetky informácie o duchu a hmote.

Teraz si predstavte, že by ste mali k dispozícii router, ktorý by Vám umožňoval priamy prístup k tomuto informačnému poľu, tomuto “cloudu” všetkých relevantných informácií o Vašej firme, a to kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta. Prístup ku informáciám, ktoré z pozadia riadia všetky fyzikálne, psychologické a tým aj podnikové procesy – na úroveň, ktorá kontroluje zdanlivo chaotické trhy, akciové kurzy a nespočetné rizikové faktory podnikateľskej činnosti. Fascinujúca predstava, ktorej realizáciu by sme Vám radi o kúsok priblížili prostredníctvom systému TimeWaver BIZ.

Kvantová fyzika to umožňuje

Niels Bohr, jeden z rozhodujúcich zakladateľov kvantovej fyziky, povedal: “Koho kvantová fyzika nešokuje, ten ju nepochopil.” Aj iní vedci, ako napr. Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr alebo Roger Nelson opisujú to, čo my označujeme ako informačné pole, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie a dávajú pozorovaným fenoménom rozličné názvy.

Ale v jednom bode sa zhodujú: A síce že vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a priamo ich ovplyvňovať.

TimeWaver BIZ

Využite skryté potenciály

Systém TimeWaver je kvantovofyzikálne rozhranie do informačného poľa Vášho podniku a jeho okolia. Pomocou jazyka rozsiahlych databáz, ktoré zahŕňajú všetky dôležité podnikateľské oblasti a procesy, dokáže zobrazovať vplyvy pôsobiace v pozadí na vaše podnikanie.

Podľa nášho chápania jestvuje “Cloud kvantového poľa”, v ktorom sú uložené všetky relevantné a ukryté informácie Vášho podnikania, Vášho trhu, Vašej konkurencie, Vašich spolupracovníkov a Vašej vlastnej osobnosti, a ktoré sú pre Vás v princípe prístupné z akéhokoľvek miesta. Moderní kvantoví fyzici ako David Bohm, Karl Pribram, Burkhard Heim alebo Anton Zeilinger hovoria o informačnom poli spájajúcom ducha a matériu.

Známy viedenský kvantový fyzik Anton Zeilinger, ktorému sa podaril prvý experiment s kvantovou teleportáciou, potvrdzuje, že skutočnosť na svojej najzákladnejšej úrovni nie je matériou alebo látkou, ale čistou informáciou. Prečo nevyužívame tieto poznatky?

"Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti, pretože vedomosti sa obmedzujú na to, čo poznáme a čomu rozumieme, zatiaľ čo predstavivosť zahŕňa celý svet a všetko, čo sa dá kedykoľvek vedieť a čomu sa dá porozumieť."

Albert Einstein

Pozývame Vás!

Ak ešte stále nie ste dostatočne presvedčení o tom, že TimeWaver BIZ je aj pre Vás veľmi atraktívnym doplnkom pre analyzovanie a optimalizovanie firmy, a ak máte pochybnosti o uvedených vedeckých podkladoch, radi by sme Vám vypracovali nezáväznú ponuku:

Zanalyzujeme Vašu firmu - spolu s Vami!

Sami uvidíte, čo TimeWaver BIZ dokáže a následne sa rozhodnete, či sa tento systém hodí do Vašej firmy, a či Vám dokáže ponúknuť služby, po ktorých už dlho túžite:

Lepší náhľad, lepší prehľad, lepší rozhľad!

Komu môže TimeWaver BIZ pomôcť?

Vedúcim pracovníkom na úrovni predstavenstva a vedenia oddelení

Strategické procesy a rozhodnutia by sa mali stať hmatateľnejšími a prehľadnejšími. Cesta k cieľu sa stane zreteľnejšou. Personalistika efektívnejšou. Manažment rizík získa nový rozmer.

Malé a stredné podniky (1 - 500 zamestnancov):

Pomoc vo všetkých oblastiach vedenia podniku: financie, klienti, zamestnanci, projekty, produkty. Intuícia sa zmení na istotu, tušené na vedomé.

Podnikový poradca:

Poskytnite svojim klientom fascinujúce a úplne nové služby, vykročte z davu! Získajte nezameniteľný profil a prekvapujte svojich klientov stále niečím novým.

Kde môže byť TimeWaver BIZ použitý?

TimeWaver BIZ Vám poskytuje impulzy a podporu pri Vašej práci v nasledujúcich oblastiach:

Poznámka: Existencia informačných polí, ani TimeWaver analýzy a optimalizácie nie sú vedecky uznané. Nejedná sa o analýzu vo vedeckom zmysle, ale o analýzu informačného poľa v rámci zhodnotenia pravdepodobnosti.

 

Scroll to Top