TimeWaver Cardio Meranie srdcovej variability

TimeWaver Cardio systémom je možné vypracovať kvalifikovanú diagnózu vo vzťahu k celému vegetatívnemu nervovému systému a organizmu ako celku, aby ste mohli vytvoriť individuálnu a spoľahlivú terapeutickú stratégiu. 14 parametrov TimeWaver Cardio pre stanovenie terapie je možné rozdeliť do štyroch hlavných skupín:

  • Vegetatívny nervový systém, celková energia, vzťah sympatikus/parasympatikus
  • Regulačná schopnosť s akútnymi a chronickými stresovými parametrami
  • Kombinovaný ukazovateľ variability srdcového rytmu a extrasystol
  • Stresový stav človeka so šiestimi parametrami vo vzťahu k psycho-neuro-endokrino-imunologickému systému (duch, nervy, hormóny, imunitný systém)

TimeWaver Cardio

14 parametrov a ich fyzické a psychické korelácie

VLF / HF Very low frequencies/ Vzťah medzi sympatikom a parasympatikom a High Frequencies medzi vyčerpaním a stresom
VLF + HF Very low frequencies plus high frequencies Hladina stresu celkovej aktivity a regulačná schopnosť vegetatívneho nervového systému
Stress Index   Akútny stres / akútna regulačná schopnosť (požiadavky)
Distress Index   Chronický stres / chronická regulačná schopnosť
HR Herzrate Centrálny pulz
CV Cardio variability Variabilita srdcového rytmu, parameter strnulosti resp. chaosu
ES Extrasystoly Prejavuje sa pri tendencii k chaosu
IC Index of Centralization Stresový stav limbického systému (vôľa, motivácia)
ULF Ultral low frequencies Regulačná schopnosť vo vzťahu k rozličným hormonálnym žľazám
1 / HF 1 / High frequencies Stresový stav vo vzťahu k imunitnému systému
LF Low frequencies Stresový stav vo vzťahu k tonusu v solarplexuse (vlastný vnútorný tlak)
VLF Very low frequencies Stresový stav sympatika (nadobličky, výkon, napätie, aktivita, usporiadanie až strnulosť)
HF High frequencies Stresový stav parasympatika (vagus, pokoj, intuícia, uvoľnenie, kreativita, neusporiadanie až tendencia k chaosu)
BA   Biologický vek pacienta

TimeWaver Vascular Analýza pulzných vĺn

Vek ciev a hemodynamika - pohľad do artérií

Mobil-O-Graph® TimeWaver Vascular systém je expertný systém pre určovanie hemodynamiky a tuhosti ciev. Meria rozličné hodnoty, ako periférny krvný tlak, centrálny aortálny krvný tlak, minútový objem srdca, periférny odpor, augmentačný index a augmentačný tlak, ako aj rýchlosť pulzných vĺn a reflexný koeficient.

Tieto hodnoty majú rýchlo ozrejmiť, či majú steny tepien a žíl potrebné pnutie, ktoré poskytuje určitý variabilný odpor voči toku krvi prúdiacej zo srdca. Tento odpor je potrebný pre regulovanie krvného obehu a potrebné prerozdeľovanie krvi k jednotlivým orgánom.

TimeWaver Vascular
TimeWaver Vascular

Ruka v ruke s TimeWaver Med

TimeWaver Med obsahuje vo svojich rozsiahlych databázach okrem iného najdôležitejšie terapeutické postupy pri arteriálnych a koronárnych problémoch. Mobil-O-Graph® TimeWaver Vascular vysiela do TimeWaver Med 20 parametrov, ktoré následne slúžia ako základ pre analýzu a vyrovnávanie v informačnom poli.

TimeWaver Vascular môžete používať spolu so systémom TimeWaver Med alebo aj samostatne. TimeWaver Med databázy o arteriálnych a srdcovo-cievnych ochoreniach obsahujú okrem iného údaje a informácie o chemických, ortomolekulárnych, homeopatických, rastlinných a psychosomatických terapeutických riešeniach. Na základe týchto databáz vykonáva TimeWaver Med analýzu informačného poľa a vyrovnávanie.

TimeWaver Cardio Meranie srdcovej variability

TimeWaver Vascular

Čo je vlastne variabilita srdcového rytmu?

Srdce bije nepravidelne. Odstupy medzi dvoma údermi srdca sú variabilné od úderu k úderu, rovnako ako srdcová frekvencia. Toto je želaný stav, pretože vyjadruje flexibilitu orgánu, ktorá je nevyhnutná pre vhodné reagovanie na vonkajšie impulzy a výzvy, akými sú napríklad stres.

Stres sa odzrkadľuje vo vegetatívnom nervovom systéme a často spôsobuje nerovnováhu medzi sympatikom a parasympatikom, čo má silný vplyv na variabilitu srdcového rytmu.

Analýza HRV má pozdvihnúť vhodné parametre, aby boli určené stresové stavy tela a psyché a jej cieľom je spracovať a navrhnúť vhodné opatrenia na zredukovanie stresu. Okrem toho systém interpretuje vyhodnotené údaje pre stanovenie momentálnej snímky takzvaného "biologického veku" pacienta.

TimeWaver Cardio určuje 14 rozličných parametrov pre stanovenie možných súvislostí stresových javov. Prehľadné farebné zobrazenie Vám má ukázať nedostatočné, resp. nadmerné regulovanie a parametre, ktoré smerujú do kritických oblastí.

Zobrazenie "biologického veku"

TimeWaver Cardio sa rokmi osvedčil ako diagnostický nástup do medicíny energetického a informačného poľa. Hodnotí najdôležitejšie zo všetkých fyziologických kmitaní, tlkot srdca, berúc do úvahy jeho vnútorné usporiadanie, t.j. koherenciu a výsledok zhrnie v 14 významných parametroch. V TimeWaver Cardio je toto podrobné a informatívne vyhodnotenie doplnené o výstižné a jednoduché vyhodnotenie určené pre začiatočníkov a laikov, ktorí získajú vďaka trom parametrom o kvalite stresu srdca, tela a psyché, veľmi rýchly prehľad o stave stresu u človeka.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline