TimeWaver Frequency

Frekvenčná terapia riadená informačným poľom

Posila pre Vašu prax

TimeWaver Frequency rozširuje Vaše osobné spektrum liečenia svojimi v praxi overenými metódami použitia. Vy, ako terapeut, zreteľne pocítite podporu a uľahčenie svojej práce, zatiaľ čo Vaši pacienti zažijú pôžitok z rôznorodých a nových terapeutických metód. Zistite, čo Vám tento inovatívny systém môže ponúknuť.

Zdravie začína v bunke

Inovácia a skúsenosť

Všestrannosť systému, všestrannosť možných liečiteľných indikácií, jedinečné technické prevedenie pre medicínu informačného poľa alebo analýza a vyrovnávanie na najhlbších príčinných úrovniach robia tento systém jedinečný.

Rokmi osvedčený v praxi

Terapeutické protokoly integrované v TimeWaver Frequency, ako aj automatizované procesy, používa s úspechom viac ako 1000 terapeutov po celom svete. Dokazuje to dobré a ľahké integrovanie do každodennej praxe terapeuta.

Liečiť bunku

Pokles membránového napätia bunky je podľa našich skúseností jednou z hlavných príčin pre takmer všetky ochorenia. Základný princíp liečby pomocou TimeWaver Frequency spočíva v celulárnom zlepšení membránového napätia bunky.

Pri chronických a akútnych ochoreniach

Systemická terapia v rámci systémov TimeWaver Frequency a základný princíp pôsobenia umožňujú podporovať liečbu alebo priamo liečiť takmer všetky ochorenia, či už akútne alebo chronické.

Jedinečná technológia informačného poľa

Frekvenčná terapia riadená informačným poľom v systéme TimeWaver Frequency je jedinečná: Systém určuje permanentne a v reálnom čase vhodné frekvencie a prispôsobuje ich počas použitia priamo potrebám pacienta.

Mnoho integrovaných metód použitia

Špecifickými frekvenciami a najjemnejšími prúdmi je možné liečiť mnohé ochorenia, či už v oblasti terapie bolesti, pri psychických ochoreniach ako sú depresie, úzkosti, podpora učenia alebo závislosti alebo srdcovo-cievnych problémoch a mnohých iných.

"Extra terapeut" pre Vašu prax

Prostredníctvom funkcie automatizácie programov môžete TimeWaver Frequency integrovať do Vašej praxe takmer ako “samostatne pracujúceho terapeuta”, čím získate čas pre viac pacientov.

Rôznorodosť symptómov a indikácií

TimeWaver Frequency obsahuje množstvo podľa indikácií zoradených programov, špeciálne moduly pre analýzu najvhodnejších frekvencií a vyše 150.000 frekvenčných databáz, ku ktorým je priradených viac ako 1000 symptómov a indikácií.

Skúsenosti s viac ako 45 000 pacientmi

Klinické skúsenosti, ktoré sa pretavili do systému TimeWaver Frequency, hovoria samé za seba. Portugalský riaditeľ kliniky Nuno Nina liečil pomocou tejto metódy na svojich medzinárodných klinikách už viac ako 45.000 pacientov.

Liečiť hlbšie súvislosti

Technológia informačného poľa v rámci TimeWaver Frequency má za cieľ analyzovať hlbšie príčiny a súvislosti na psychickej a systemickej úrovni a pozitívnym spôsobom ich ovplyvňovať prostredníctvom určitých informácií a vzorov kmitania.

Dokonalé rozšírenie vlastných metód

Široké spektrum použitia a množstvo terapeutických možností ponúkajú každému lekárovi alebo liečiteľovi prvotriedne rozšírenie vlastnej terapeutickej ponuky, ako aj dokonalú integráciu do praxe.

Silná bunka ako základ zdravia

Dvojica vedcov, zaoberajúca sa výskumom bunky, Dr. Robert O. Becker a Dr. Bjorn Nordenstrom, predseda komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny, zistili, že pokles napätia bunkovej membrány môže spôsobiť vznik takmer všetkých chronických a akútnych ochorení.

Energia pre bunky

Prečo však klesá napätie bunkovej membrány? Podľa ich modelu je hlavnou príčinou kyslé bunkové prostredie. Znamená to, že sa v okolí bunky nachádza málo elektrónov, a preto môže dôjsť k poklesu pH hodnoty. Tu nastupuje TimeWaver Frequency. Jeho úlohou je zvrátiť tento proces a obnoviť prirodzené napätie bunkovej membrány.”

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam systémy TimeWaver s ich použitím, ako ani modely Bjorna Nordenstroma, Roberta O. Beckera a Nuna Ninu o napätí bunkovej membrány, na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Jazyk bunky

Ak sú frekvencie jazykom, ktorým sa komunikuje na celulárnej úrovni, môžu byť mnohé ochorenia liečené potrebnými intenzitami prúdu a frekvenciami. Základom tejto teórie je, že určité frekvencie môžu byť systematicky priradené klinickým obrazom.

Bunka ako zrkadlo tela

TimeWaver Frequency systém bol vyvinutý Marcusom Schmiekem, vynálezcom technológie informačného poľa a Portugalcom Nuno Nina, vedúcim 7 kliník pre integračnú medicínu a špecialistom pre bunkovú biológiu. Nuno Nina vo svojej praxi zostavil 130 000 takzvaných zlatých frekvencií (Gold frequencies) a pridelil ich k špecifickým chorobopisom. Jeho skúsenosti s vyše 45 000 pacientmi nás utvrdzujú v našom presvedčení, že takmer všetky ochorenia majú svoj pôvod v zníženom membránovom napätí bunky.

Podpora a použitie pri veľkom počte indikácií:

Psyché: depresia, úzkostné stavy, stres, agresia, nespavosť, liečenie závislostí, podpora učenia a koncentrácie
Krvný obeh: regulácia krvného tlaku, podpora prekrvovania
Vnútorná medicína: diabetes, ochorenia pečene, vredy žalúdka a dvanástnika
Mozog/nervy: pamäť, tinnitus, porážka, skleróza multiplex, epilepsia, Parkinson
Bolesti: bolesti hlavy, migréna, artróza kolena, degeneratívne ochorenia kolenného kĺbu, bolesti pri syndróme rameno-ruka, bolesti kĺbov, chrbta, svalstva, ischias, dna, neuropatické bolesti, liečenie bolesti pri zlomeninách, bolesť pri osteoporóze, menštruačné bolesti
Rany/poranenia: hojenie rán, natiahnutia, odstraňovanie jaziev
Koža: celulitída, vyrovnávanie kože, psoriáza
Infekcie: herpes labialis, pásový opar, akné
"Slabé impulzy podnecujú vitálnu aktivitu, stredne silné ju podporujú, silné ju tlmia a najsilnejšie ju rušia."
Arndt-Schulzov zákon (1899)
Scroll to Top