TimeWaver Home

TimeWaver Home

Mobilný a kompaktný

TimeWaver Home je kompaktný liečebný systém pre individuálnu frekvenčnú terapiu. Hoci je mnohostranný a výkonný, zvládne jeho jednoduchú obsluhu pomocou “len” troch tlačidiel úplne každý. Okrem programov pre rôznorodé indikácie obsahuje špeciálne zostavy na energeticko-systemickú liečbu, zhotovené na základe terapeutického protokolu, ktorý vypracoval Nuno Nina.

Zdravie v mojej ruke TimeWaver Home, prístroj pre pacienta

Systém TimeWaver Home je kompaktný prístroj určený na frekvenčnú terapiu riadenú informačným poľom. Obsahuje početné programy na liečenie bolesti, rôznych psychických problémov a na celistvú systemickú terapiu. Presvedčte sa, čo hovoria užívatelia a profesionáli o tomto novom systéme.

Zdravie začína v bunke

Silná bunka ako základ zdravia

Dvojica vedcov zaoberajúca sa výskumom bunky, Dr. Robert O. Becker a Dr. Bjorn Nordenstrom, predseda komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny, zistili, že pokles napätia bunkovej membrány môže spôsobiť vznik takmer všetkých chronických a akútnych ochorení. Podľa ich modelu je človek zdravý len do takej miery, do akej sú zdravé jeho bunky a ako medzi sebou dokážu komunikovať. Zdravie bunky sa dá preto určiť na základe jednoduchého parametra: elektrického membránového napätia bunky. Ak má bunka v ideálnom prípade napätie -70 mV, má dostatok energie na život a na komunikáciu s ostatnými bunkami. V priebehu chorobných procesov sa toto napätie znižuje, často až na -50 mV. Pri -40 mV sa už môžu začať vyskytovať bolesti a zápaly. Pri -15 mV začína podľa Beckera a Nordenstroma prahová hodnota, pri ktorej môže bunka zmutovať na nádorovú.

Energia pre bunky

Prečo však klesá membránové napätie bunky? Podľa ich modelu je hlavnou príčinou kyslé bunkové prostredie. Znamená to, že sa v okolí bunky nachádza málo elektrónov, a preto môže dôjsť k poklesu  hodnoty pH. Tu nastupuje TimeWaver Home. Jeho úlohou je zvrátiť tento proces a obnoviť prirodzené membránové napätie napätie bunky.

Jazyk bunky

Keď sú frekvencie jazykom, ktorým sa komunikuje na bunkovej úrovni, môžeme mnohé ochorenia liečiť zodpovedajúcimi intenzitami prúdu a frekvenciami. Základom tejto teórie je, že určité frekvencie môžu byť systematicky priradené klinickým obrazom. Nuno Nina zostavil vo svojej dlhoročnej praxi 130.000 frekvencií, takzvaných zlatých frekvencií (Gold frequencies) a priradil ich k špecifickým chorobopisom.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Systémy TimeWaver sú medicínskymi produktmi na liečbu bolestí ako sú chronické bolesti, fibromyalgia, bolesti kostí a migrény a na podpornú liečbu pri psychických ochoreniach ako depresie, stavy úzkosti a s tým spojených porúch spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver, ako aj modelov od Bjorna Nordenstroma, Roberta O. Beckera und Nuno Nina ohľadom membránového napätia bunky, školská medicína neuznáva kvôli chýbajúcim dôkazom v zmysle školskej medicíny.

TimeWaver na olympijských hrách 2016

Vypočujte si Janu Teschke, bronzovú olympijskú medailistku, ako rozpráva o svojich skúsenostiach s TimeWaver Home počas olympijských hier v Riu.

Podpora a použitie

pri veľkom počte indikácií:

Aplikovateľné frekvencie sú v informačnom poli určované kontinuálne a v reálnom čase. Určiť, ktoré frekvencie sú pri frekvenčnej terapii nevyhnutné, je pre terapeuta často zložitou otázkou. Na túto tému sa v USA už roky konajú odborné konferencie. TimeWaver Home Vám za týmto účelom ponúka frekvenčnú terapiu riadenú informačným poľom.

Psyché: depresia, úzkostné stavy, stres, agresia, nespavosť, liečenie závislostí, podpora učenia a koncentrácie
Krvný obeh: regulácia krvného tlaku, podpora prekrvovania
Vnútorná medicína: diabetes, ochorenia pečene, vredy žalúdka a dvanástnika
Mozog/nervy: pamäť, tinnitus, porážka, skleróza multiplex, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, neuritída
Bolesti: bolesti hlavy, migréna, artróza kolena, degeneratívne ochorenia kolenného kĺbu, bolesti pri syndróme rameno-ruka, bolesti kĺbov, chrbta, svalstva, ischias, dna, neuropatické bolesti, liečenie bolesti pri zlomeninách, bolesť pri osteoporóze, menštruačné bolesti
Rany/poranenia: hojenie rán, natiahnutia, odstraňovanie jaziev
Koža: celulitída, vyrovnávanie kože, psoriáza
Infekcie: herpes labialis, pásový opar, akné

Nové terapeutické a ordinačné programy

V rámci TimeWaveru využívame skúsenosti terapeutov z ich každodennej praxe pri ďalšom vývoji systémov TimeWaver. Z praxe našich terapeutov tak vznikli okrem iného nasledujúce programy, ktoré môžete použiť na podporu Vašej práce pomocou TimeWaver Home: TimeWaver Home systém slúži na celistvú podporu Vášho imunitného systému, hormonálnej rovnováhy, nervov a telu vlastnej regulačnej schopnosti. Početné wellness programy ďalej zdokonaľujú možnosti systému TimeWaver Home.

Zlatý cyklus Nuna Ninu

Frekvencie pre pocit blaha

Nuno Nina je jedným zo svetových vedúcich špecialistov v oblasti integratívnej medicíny. Vedie viacero kliník v Lisabone a v ďalších medzinárodných lokalitách. Pôvodne boli jeho odbornými oblasťami matematika, systémové inžinierstvo a biochémia. Spolu s veľkým počtom odborných lekárov a terapeutov sa roky stará o pacientov z celého sveta, okrem iného o viacerých prezidentov štátov a množstvo známych športovcov. Vynaliezavosť, intuícia a charizma Nuna Ninu nadchýnajú všetkých ľudí, ktorí sa s ním stretli pracovne alebo v súkromí.

Frekvencie pre pocit blaha

Nuno Nina vyvinul v priebehu rokov v spolupráci s TimeWaver svoj špeciálny liečebný koncept so systémami TimeWaver. Pracuje v troch liečebných krokoch a obsahuje 130.000 frekvencií z  jeho databázy Zlatých frekvencií. V systéme TimeWaver Home majú svoje výnimočné postavenie, pretože sa nesústredia na liečbu jediného ochorenia, ale majú za úlohu celistvým spôsobom podporiť súlad bioenergetických síl v tele.

7 programov zo "Zlatého cyklu Nuna Ninu"

Frekvencie pre pocit blaha

Pure

Tento program je ideálnym začiatkom pre všetkých, ktorí sa so systémom TimeWaver Home zaoberajú po prvýkrát. Má pomôcť energetickému poľu organizmu zotaviť sa z bioenergetických vplyvov okolia ako sú jedy, toxíny, nezdravá výživa a ďalšie negatívne faktory.

Care

Oslabené bioenergetické pole vnímame ako príčinu väčšiny akútnych a chronických ochorení. Posilnite Vaše energetické pole dostatočným pohybom, zdravou výživou a čistou vodou. Vytvorte výrazný predpoklad pre Váš dobrý zdravotný stav. „Care” znamená „starať sa”; postarajte sa o to, aby ste predchádzali množstvu bioenergetických porúch.

Energy

Ten, kto musí podávať výkon, potrebuje pravidelnú podporu. Je jedno, či ide o trénovaného vrcholového športovca, stresovaného manažéra alebo matku, ktorá musí udržať domácnosť v chode – „Energy“ nám pomáha čeliť bioenergetickým zdravotným poruchám.

Being

To, čo znamená „Balance“ pre telo, predstavuje „Being“ pre našu dušu. Má nám pomôcť opäť získať našu emocionálnu rovnováhu.

Balance

Jemná rovnováha rozličných telesných funkcií je pre naše blaho a naše zdravie extrémne dôležitá. „Balance“ sa vzťahuje na bioenergetickú rovnováhu obličiek, krvného obehu, lymfatického systému a hormónov. Ide preto o ideálny program pre hlboké bioenergetické vyrovnávanie telu vlastného energetického poľa.

Relax

Uvoľňujúci antistresový účinok: Stres je často príčinou prekyslenia a nerovnovážneho stavu v tele. Mnohé ochorenia vznikajú podľa nášho chápania ako dôsledok pretrvávajúceho stresu. Pracovné a súkromné okolnosti dnes mnohým ľuďom neumožňujú jednoducho vypnúť a zbaviť sa každodenného stresu; to je však pre uzdravenie extrémne dôležité.

Release

Bolesti majú mnohoraké a rozličné príčiny. Bolesť je často symptómom pre prekyslenie tkaniva. Program „Release“ z cyklu Nuna Ninu môžete použiť ako alternatívu alebo dodatok ku klasickému použitiu pevných programov v systéme TimeWaver Home v prípade výskytu bolestí. Pri tomto programe pracujete systemicky v bioenergetickom poli tela, bez ohľadu na to, kde v tele sa bolesť vyskytuje.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Systémy Time Waver sú medicínske produkty na liečenie chronických bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavov úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Všetky ďalšie použitia systémov TimeWaver školská medicína neuznáva, rovnako tak ani systemickú terapiu podľa Nuna Ninu, ktorá predstavuje alternatívne medicínske bioenergetické vyrovnávanie.

Systém TimeWaver Home

Zdravie v mojej ruke!

Scroll to Top