TimeWaver Med

TimeWaver Med

Balansovanie až do najhlbšej úrovne

Výnimočnou vlastnosťou TimeWaver je schopnosť analyzovať neviditeľné vplyvy, ktoré na nás vplývajú  vo všetkých oblastiach života a vyrovnávať ich na všetkých úrovniach: od telesného k toku energie a regulácii, frekvenciám, psyché, prípadne zdedeným predispozíciám a ešte ďalej.

Človek ako celok

TimeWaver pracuje na úrovniach, ktoré je možné v človeku rozlišovať v jeho celistvosti. TimeWaver pritom nesleduje len korelácie k telu objavené v informačnom poli, ale aj energetické a informačné úrovne. Tieto sú pre nás navzájom prepojené a v ideálnom prípade spolupracujú, tak chápe TimeWaver človeka ako celok.

TimeWaver - tvoje spojenie s informačným poľom

Cieľom systému TimeWaver Med je analyzovať a optimalizovať informačné pole osoby. Jeho cieľom je nájsť a obnoviť možné korelácie a poznatky o poruchách a chorobách v informačnej oblasti tým, že do nej vstúpia nové vyvážené informačné vzory. Systém bol vyvinutý nemeckým fyzikom Marcusom Schmiekem a používa ho viac ako 1000 terapeutov na celom svete.

 

11 modulov TimeWaver Med

Orgánová koherencia

Každý orgán podľa nášho chápania má elektromagnetické energetické pole, čiže pole, ktoré je vytvárané kmitaním elektrických nábojov. Analýza orgánovej koherencie má skúmať kvalitu tohto energetického poľa v informačnom poli, a tým analyzovať napojenie konkrétneho orgánu na intaktné informačné pole klienta. Len pomocou jediného kliknutia získate rýchlo prehľad vyjadrený v troch stĺpcoch o tom, ktoré skupiny orgánov sú nadmerne, respektíve nedostatočne regulované, a ktoré sú vyrovnané a koherentné. Cieľom analýzy koherencie orgánov je nájsť a navrhnúť vhodné vyrovnávacie postupy

MyTimeWaver

Pomocou MyTimeWaver môžete jediným kliknutím analyzovať ľubovoľnú tému v informačnom poli a ďalším kliknutím vytvoriť užívateľsky prístupnú správu vo formáte PDF a tretím kliknutím vygenerovať kompletný optimalizačný zoznam. Sety a témy dodané spolu s prístrojom MyTimeWaver sú určené obzvlášť na praktické použitie a boli vytvorené za účelom rýchlej analýzy pre každého človeka. Sú rozdelené do nasledujúcich oblastí s príslušnými podoblasťami: telo, psyché, aura, laboratórium, domácnosť, business, systemická terapia.

WaveScreening modul

WaveScreening je modul, ktorý má vykonať jediným kliknutím myši screening informačného poľa pre odhalenie možných medicínskych porúch. V informačnom poli vykoná pravdepodobnostný rebríček 475 najdôležitejších medicínskych vplyvov. Za každým z týchto 475 medicínskych záznamov je založená databáza pre liečenie v informačnom poli.

Zvukový modul

Zvukový modul TimeWaver analyzuje v informačnom poli frekvencie, ktoré sa javia byť nápomocné pre Vášho klienta a príslušné frekvencie vyhľadáva priamo v rozsiahlych databázach. Želané frekvencie je možné zvoliť a použiť aj manuálne vo forme akustického signálu alebo namodulované na hudobné dielo. V databáze sú založené nasledujúce frekvenčné programy:

  • Základné rezonancie ľudského tel
  • Tóny a farby
  • Frekvencie s cieľom stimulovania buniek a orgánov
  • Frekvencie mozgu
  • Rifeho frekvencie
  • Frekvencie čakier
  • Frekvencie priradené k symptómom
  • Frekvencie na liečenie podľa Hz
  • Akustické frekvencie

Meridiánový modul

Meridiány slúžia podľa TČM ako energetické "kľúče" k orgánom, v ktorých môže v dôsledku stresu a iných porúch dôjsť k blokádam v zásobovaní energiou. Medzi tisíckami energetických a akupunktúrnych bodov analyzuje meridiánový modul v informačnom poli tie body, ktoré majú byť aktivované pre účely liečenia. K dispozícii máte podrobné zobrazenie všetkých parametrov. V rámci softvéru máte možnosť umiestňovať "virtuálne ihly", pomocou ktorých majú byť stimulované meridiány v informačnom poli. Meridiánový modul tak pracuje čisto na informačnej úrovni.

Energetické body

Modul energetických bodov ponúka možnosť importovať všetky druhy vyobrazení, napr. oblasti ľudského tela, röntgénové snímky, pôdorysy, podnikové štruktúry, organigramy atď., a voľným umiestňovaním bodov a plôch vykonať analýzu a optimalizáciu informačného poľa. Takýmto spôsobom majú byť možné poruchy harmonizované a opäť uvedené do regulovaného energetického toku.

Túto metódu je možné nasadiť v najrozličnejších životných oblastiach, napr. aj na energetickú optimalizáciu budov, čistenie priestoru alebo podnikovú optimalizáciu. Ďalšou nápomocnou funkciou je virtuálny raster, ktorý môžete položiť na obrázky: detailným spôsobom analyzuje zvolenú oblasť a má identifikovať slabé miesta. Na optimalizáciu týchto v informačnom poli analyzovaných bodov môžete použiť okrem iného informácie, symboly alebo afirmácie.

WaveGenetics

WaveGenetics modul predstavuje hodnotný doplnok k systému TimeWaver, pretože DNA vnímame ako spojivo medzi bunkou a jej informačným poľom. Podľa nášho chápania môžu poruchy vo vlnovo-energetickom poli DNA zabrániť komunikácii buniek s morfogenetickým poľom alebo ju dokonca prerušiť. V prípade TimeWaver Med máte k dispozícii celkovo 80 "Gariaevových súborov" v piatich kategóriách, z ktorých je pre pacienta určených zakaždým jedinečný sled 8 až 18 súborov s individuálnymi vzormi kmitania. Päť kategórií WaveGenetics súborov je nasledovných: 1. Well-being, 2. Metabolizmus, 3. Bunka, 4. Imunitný systém, 5. Kostrový systém, krv a mozog.

TimeLine modul

TimeLine modul analyzuje v informačnom poli časové body životnej línie človeka, ktoré sú v rezonancii s predvoleným problémom a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje možné blokády alebo poruchy v informačnom poli. Výsledkom je zachytenie a zobrazenie informačného poľa v časovom usporiadaní. Keďže je však časová os v tomto modeli deliacou čiarou, a tým pádom aj rozhraním medzi trojrozmerným priestorom a vyššími dimenziami informačného poľa, je podľa nášho názoru jej informatívne pozorovanie obzvlášť dôležité.

GenoWave modul

GenoWave modul je v rámci TimeWaver vykročenie novým smerom, menovite ide o dynamické sprevádzanie terapeutických alebo transformačných procesov pomocou TimeWaveru s cieľom graficky ich zobraziť a pozitívne ich podporiť optimalizačnými formami, ako sú napr. afirmácie, symboly alebo informácie.  Pomocou GenoWave modulu môže užívateľ na dvojrozmernú plochu preniesť systemické konštelácie ľubovoľnej rodiny, partnerstva, skupiny ľudí, podnikov atď. a optimalizovať ich v informačnom poli.

Homeológia modul

Homeopatia je veľmi komplexná: Každý organizmus je odlišný, každý klinický obraz je individuálny a množstvo rozličných vplyvov, ktorým sme denne vystavovaní, sťažujú jednoznačné určenie toho, ktorý homeopatický prípravok by mal byť v tej ktorej situácii použitý. Homeologický modul TimeWaver podľa Antonie Pepplerovej ponúka okrem lexikálneho zoznamu viac ako 19 000 homeopatických prípravkov s ich digitálne zaznamenanými vzormi kmitania ďalších 50 komplexných prípravkov pre mnohé dôležité oblasti života, ktoré je možné zoraďovať podľa symptómov, prípravkov alebo zmesí. Prostredníctvom TimeWaveru je možné analyzovať prípravky s ich potenciami  a zostavovať ich v podobe zoznamov určených na optimalizovanie informačného poľa alebo ich ako vzory kmitania preniesť na globuli.

Aura modul

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TCM) sú čakry v priamom spojení s rôznymi endokrinnými systémami, nervovými centrami a určitými orgánmi, pričom má aura predstavovať éterické vyobrazenie čakier. To umožňuje vyvodiť na základe aury záver o funkčnosti hormonálneho systému a nervových centier určitej osoby. Aura modul má za úlohu analyzovať informačné pole človeka vo frekvenciách viditeľného svetla a vyobraziť toto rozdelenie graficky vo forme aury človeka.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, TimeWaver systémy s ich použitiami na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny.

 

Čítanie a zapisovanie v informačnom poli

Analýza a optimalizácia informačného poľa sa vzťahuje na desať úrovní človeka, ktoré môžu mať priamou a nepriamou interakciou vplyv na psychosomatiku človeka a na celistvé bytie.

TimeWaver analyzuje v informačnom poli, ktoré nové informácie môžu poslúžiť na to, aby sa na týchto úrovniach obnovila zdravá rovnováha. Rovnako ako pri analýze má TimeWaver systém za cieľ "zapísať" tieto nové informácie, napr. vo forme vzorov kmitania, do informačného poľa. Takto majú byť vyrovnané nerovnovážne stavy v informačnom poli.

Matéria sama o sebe nejestvuje. Všetka matéria vzniká a jestvuje jedine cez pôsobenie sily, ktorá rozkmitáva atomárne častice a drží ich pokope. Keďže však vo vesmíre nejestvuje žiadna inteligentná, ani večne abstraktná sila, musíme za touto silou vidieť vedomého inteligentného ducha. Tento duch je prapríčina všetkej matérie.Max Planck

TimeWaver hardvér Robustný a nadčasovo elegantný

Informačné brožúry: objednať online.

Radi Vám zašleme brožúry k jednotlivým produktom priamo poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Pre Vašu objednávku použite jednoducho nižšie uvedený formulár.

Objednať informačné brožúry
Timewaver Broshüre

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline