TimeWaver Universal

Technológia informačného poľa

TimeWaver je kvantovofyzikálny systém informačného poľa, ktorý vám má pomôcť analyzovať a pomocou nových informácii optimalizovať súvislosti a hlbšie úrovne v informačnom poli.

Za týmto účelom využíva TimeWaver ako podklady na analýzu a optimalizáciu informáciu a vedomie. Sú to dôležité aspekty vo všetkých dôležitých životných oblastiach. Už Max Planck definoval realitu na svojej najzákladnejšej úrovni nie ako matériu, ale ako informáciu.

Vedomie a informácia

Podľa nášho modelu zanechávajú procesy vedomia stopy v informačnom poli. TimeWaver sa pokúša zistiť v informačnom poli, ktoré nové informácie môžu slúžiť na obnovenie optimálnej rovnováhy.

Kvantová fyzika a vedomie

Už vedci ako Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli alebo Rupert Sheldrake opísali to, čo my označujeme ako informačné pole, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie alebo ako morfogenetické pole.

Švajčiarsky psychológ C. G. Jung bol prvý, kto rozpoznal, že individuálne nevedomie priamo komunikuje s istým druhom globálneho informačného poľa, ktoré nazval kolektívne nevedomie.

V jednom bode sa títo vedci zhodli: vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a mať na nich priamy vplyv. Toto poznanie chceme využiť.

Cielene využiť vedomosti s TimeWaver

TimeWaver má svoje korene v komplementárnej medicíne a ponúka technológiu pre sprístupnenie zákulisných informácií k rozličným životným oblastiam.

Už vyše 1500 lekárov, liečiteľov a iných terapeutov využíva technológiu informačného poľa TimeWaver. Využite aj Vy TimeWaver s cieľom celistvo harmonizovať tieto životné oblasti a porozumie dôležitým súvislostiam.

Podľa našich skúseností je možné technológiu TimeWaver použiť nie len v prípade ľudí, ale aj každého systému interagujúceho s vedomím, intenciou alebo inteligenciou, napr. rodiny, firmy, zvierat, rastlín alebo aj budov.

Takto už s TimeWaver pracuje množstvo architektov, poľnohospodárov, veterinárov, psychológov, coachov, firemných poradcov a mnoho iných pracovníkov nemedicínskych odborov.

 

TimeWaver Med

TimeWaver moduly

MyTimeWaver

Pomocou MyTimeWaver môžete jediným kliknutím analyzovať ľubovoľnú tému v informačnom poli a ďalším kliknutím vytvoriť užívateľsky prístupnú správu vo formáte PDF a tretím kliknutím vygenerovať kompletný optimalizačný zoznam. Sety a témy dodané spolu s prístrojom MyTimeWaver sú určené obzvlášť na praktické použitie a boli vytvorené za účelom rýchlej analýzy pre každého človeka. Sú rozdelené do nasledujúcich oblasti s príslušnými podoblasťami: telo, psyché, aura, laboratórium, domácnosť, business, systemická terapia.

Zvukový modul

Zvukový modul TimeWaver analyzuje v informačnom poli frekvencie, ktoré sa javia byť nápomocné pre Vášho klienta a príslušné frekvencie vyhľadáva priamo v rozsiahlych databázach. Želané frekvencie je možné zvoliť a použiť aj manuálne vo forme akustického signálu alebo namodulované na hudobné dielo. V databáze sú založené nasledujúce frekvenčné programy:

 • Základné rezonancie ľudského tela
 • Tóny a farby
 • Frekvencie s cieľom stimulovania buniek a orgánov
 • Frekvencie mozgu
 • Rifeovej frekvencie
 • Frekvencie čakier
 • Frekvencie priradené k symptómom
 • Frekvencie na liečenie podľa Hz
 • Akustické frekvencie

Energetické body

Modul energetických bodov ponúka možnosť importovať všetky druhy vyobrazení, napr. oblastí ľudského tela, röntgénové snímky, pôdorysy, podnikové štruktúry, organigramy atď., a voľným umiestňovaním bodov a plôch vykonať analýzu a optimalizáciu informačného poľa. Takýmto spôsobom majú byť možné poruchy harmonizované a opäť uvedené do regulovaného energetického toku.

Túto metódu je možné nasadiť v najrozličnejších životných oblastiach, napr. aj na energetickú optimalizáciu budov, space-clearing alebo podnikovú optimalizáciu. Ďalšou nápomocnou funkciou je virtuálny raster, ktorý môžete položiť na obrázky: detailným spôsobom analyzuje zvolenú oblasť a má identifikovať slabé miesta. Na optimalizáciu týchto v informačnom poli analyzovaných bodov môžete použiť okrem iného informácie, symboly alebo afirmácie.

TimeLine modul

TimeLine modul analyzuje v informačnom poli časové body životnej línie človeka, ktoré sú v rezonancii s predvoleným problémom a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje možné blokády alebo poruchy v informačnom poli. Výsledkom je zachytenie a zobrazenie informačného poľa v časovom usporiadaní. Keďže je však časová os v tomto modeli deliacou čiarou, a tým pádom aj rozhraním medzi trojrozmerným priestorom a vyššími dimenziami informačného poľa, je podľa nášho názoru jej informatívne pozorovanie obzvlášť dôležité.

GenoWave modul

GenoWave modul je v rámci TimeWaver vykročenie novým smerom, menovite ide o dynamické sprevádzanie terapeutických alebo transformačných procesov pomocou TimeWaveru s cieľom graficky ich zobraziť a pozitívne ich podporiť optimalizačnými formami, ako sú napr. afirmácie, symboly alebo informácie.  Pomocou GenoWave modulu môže užívateľ na dvojrozmernú plochu preniesť systemické konštelácie ľubovoľnej rodiny, partnerstva, skupiny ľudí, podnikov atď. a optimalizovať ich v informačnom poli.

Aura modul

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TCM) sú čakry v priamom spojení s rôznymi endokrinnými systémami, nervovými centrami a určitými orgánmi, pričom má aura predstavovať éterické vyobrazenie čakier. To umožňuje vyvodiť na základe aury záver o funkčnosti hormonálneho systému a nervových centier určitej osoby. Aura modul má za úlohu analyzovať informačné pole človeka vo frekvenciách viditeľného svetla a vyobraziť toto rozdelenie graficky vo forme aury človeka.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, TimeWaver systémy s ich použitiami na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny.

 

Najhlbší a najvznešenejší cit, akého sme vôbec schopní, je mystická skúsenosť. Jedine z nej sa rodí skutočná veda. Kto nepozná tento cit, kto nevie obdivovať a podľahnúť bázni, ten je už duševne mŕtvy. Albert Einstein

Veľa oblastí použitia

Pri TimeWaver analýze sa skúma, ktoré informácie zo zvolenej databázy záznamov vyvolávajú najväčšiu rezonanciu s informačným poľom objektu. Pri optimalizácii majú byť tieto informácie prenášané do informačného poľa objektu. Databázy, v ktorých sú vyvolávané informácie nahromadené, tvoria preto srdce tohto systému.

Podnikanie

 • Firemné poradenstvo & analýza
 • Podpora predaja a obratu
 • Business Energy
 • Holistický manažment
 • Osobnostný rozvoj
 • Profily uchádzačov

Poľnohospodárstvo

 • Užitočný hmyz
 • Rastlinné patogénne huby
 • Zvýšenie výnosu
 • Boj so škodcami
 • Alternatívne hnojivá
 • Minerálne hnojivá
 • Prostriedky posilňujúce rastliny
 • Rastlinná homeopatia

Analýza budov

 • Záťaž z elektrosmogu
 • Plesňové záťaže
 • Vasati (védské staviteľské umenie)
 • Podpora predaja nehnuteľností
 • Stavebná biológia
 • Geopatogénne záťaže

Veterinárna medicína

 • Malé zvieratá
 • Psy a mačky
 • Kone
 • Dobytok a ovce

Záťaže

 • Záťaže z okolia
 • Záťaže z potravín
 • Prídavné potravinové látky
 • Biocídy a toxíny
 • Alergény
 • Iné škodlivé látky
 • Medikamenty
 • Jedy hmyzu

Šport, fitness, wellness

 • Optimalizácia výkonu
 • Doktríny úspechu
 • Posilnenie tímového ducha
 • Vnútorná sila a vôľa
 • Podpora kondície
 • Regeneračné časy
 • Minimalizovanie stresu
 • Optimalizácia tréningu

Coaching

 • Partnerstvá
 • Mediácia
 • Rozvoj osobnosti
 • Pocit vlastnej hodnoty

Psychológia

 • Psychokineziológia
 • Psychické blokády
 • Harmonizácia životných oblastí
 • Prenatálne vzorce
 • Nedostatok energie
 • Rozvoj osobnosti
 • Psychosomatika

Systemická práca

 • Rodinné konštelácie
 • Životné oblasti
 • Transformačné afirmácie
 • Meditatívne afirmácie
 • Rodinné afirmácie
 • Rozpoznávanie vzorcov
 • Oslobodzujúce presvedčenia
 • Prenatálne vzorce
 • Spirituálno-duchovná práca

TimeWaver hardvér Robustný a nadčasovo elegantný

TimeWaver aplikácie v medicíne informačného poľa

Systémy TimeWaver majú svoj pôvod v medicíne informačného poľa. Hlavná časť vyše 1500 profesionálnych TimeWaver užívateľov pochádza z medicínskeho a terapeutického prostredia a technológiu informačného poľa využíva na podporu terapie.

Podľa našej skúsenosti platia pre ostatné životné oblasti rovnaké princípy, ktoré sa používajú v medicíne informačného poľa, keďže zdravie, životné prostredie, práca a rodina sa dokážu navzájom ovplyvňovať.

K TimeWaver Med

TimeWaver aplikácie pre podnikateľov a firmy

Systém TimeWaver je kvantovofyzikálne rozhranie do informačného poľa vášho podniku a jeho okolia. Pomocou jazyka rozsiahlych databáz, ktoré zahŕňajú všetky dôležité podnikateľské oblasti a procesy, dokáže vykresľovať vplyvy pôsobiace v pozadí na vaše podnikanie.

K TimeWaver BIZ 

Informačné brožúry: objednať online.

Radi Vám zašleme brožúry k jednotlivým produktom priamo poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Pre Vašu objednávku použite jednoducho nižšie uvedený formulár.

Objednať informačné brožúry
Timewaver Broshüre

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline