Webináre

Dodatočne k našim seminárom máme pre Vás v našom programe aj mnoho webinárov. Docenti TimeWaver Academy sa tešia na to, že Vám sprostredkujú svoje expertné vedomosti z rozličných oblastí použitia systémov TimeWaver.

Naše webináre majú pre vás nasledujúce výhody:

Dozviete sa o nových postupoch, naučíte sa narábať s modulmi, získate nový pohľad na stratégie a metódy a budete tak ešte istejší pri zaobchádzaní so systémami TimeWaver. Webináre sa spravidla zaznamenávajú a následne ich ponúkame na stiahnutie všetkým účastníkom. O termínoch, témach a jednotlivých cenách webinárov Vás budeme pravidelne informovať e-mailom.

Docenti TimeWaver Academy

Títo docenti Vás budú pomocou webinárov podporovať pri vašej práci s TimeWaver

Dr. med. Folker Meißner​

Dipl. BW Michael Danz​

Christiane Brand​

Petra Eberle​

Dipl.-Inf. Shabnam Kasraei​

Steffen Jüngling​

Wolfgang Blüml​

Günther Latz​

Scroll to Top