TimeWaver Online Training

Online školenie

pre užívateľov TimeWaver

Vaša vedomostná výhoda

Profesionálne používanie systémov TimeWaver vyžaduje predovšetkým každodennú prax a neustále učenie. Radi vás podporíme vo vašich každodenných výzvach!

Vďaka nášmu digitálnemu formátu školení a ľahko zrozumiteľným školeniam je získavanie nových vedomostí jednoduché a vzrušujúce.

Pozor:

Aktuálny online školiaci program pre systémy TimeWaver je vám plne k dispozícii až po úspešnom prihlásení.

Široká škála vzdelávacieho obsahu

Špeciálne kurzy pre každý systém TimeWaver, ktoré ponúka Online Academy, si môžete vyberať individuálne. Okrem základných kurzov sú k dispozícii aj záznamy z webinárov a seminárov na rôzne témy.

Všetok obsah je prezentovaný v krátkych tréningových videách, ktoré si môžete pri práci s vlastným systémom niekoľkokrát pozrieť. Okrem toho sú na konci každého tréningu krátke cvičenia, pomocou ktorých si môžete upevniť obsah a otestovať svoje vlastné vedomosti.

Tu nájdete aktuálny online tréningový program pre systémy TimeWaver.

  • TimeWaver Pro
  • TimeWaver Frequency
  • TimeWaver Frequency McMakin
  • TimeWaver BIZ
  • TimeWaver World Congresses
  • Distributor Trainings

Pozor:

Aktuálny online školiaci program pre systémy TimeWaver je vám plne k dispozícii až po úspešnom prihlásení.

TimeWaver Pro
Systém

TimeWaver Frequency-
System

TimeWaver BIZ-
System

TimeWaver Frequency
McMakin-System

RealTimeWaver-
System

TimeWaver Frequency
McMakin system

TimeWaver Login
You are not yet activated for this content, please contact
Create TimeWaver ID

"*" indicates required fields

Name*
Password*
Strength indicator

After you submit your information, we will send you an email to authenticate your information. Then we will send you the confirmation of your registration.

You already have a TimeWaver ID?

TimeWaver Login

Healy-World-Login

Log in with the convenient Healy Single Sign-On (SSO), using your existing Healy Shop credentials. With Single Sign-On, you can easily switch from one Healy World digital platform to another by simply clicking the login button without having to re-enter your credentials.

Should you experience any problems, please use the legacy login, adjacent to the Single Sign-On, as an alternative.