COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver Online Training

Online školenie

pre užívateľov TimeWaver

Vaša vedomostná výhoda

Profesionálne používanie systémov TimeWaver vyžaduje predovšetkým každodennú prax a neustále učenie. Radi vás podporíme vo vašich každodenných výzvach!

Vďaka nášmu digitálnemu formátu školení a ľahko zrozumiteľným školeniam je získavanie nových vedomostí jednoduché a vzrušujúce.

Pozor:

Aktuálny online školiaci program pre systémy TimeWaver je vám plne k dispozícii až po úspešnom prihlásení.

Široká škála vzdelávacieho obsahu

Špeciálne kurzy pre každý systém TimeWaver, ktoré ponúka Online Academy, si môžete vyberať individuálne. Okrem základných kurzov sú k dispozícii aj záznamy z webinárov a seminárov na rôzne témy.

Všetok obsah je prezentovaný v krátkych tréningových videách, ktoré si môžete pri práci s vlastným systémom niekoľkokrát pozrieť. Okrem toho sú na konci každého tréningu krátke cvičenia, pomocou ktorých si môžete upevniť obsah a otestovať svoje vlastné vedomosti.

Tu nájdete aktuálny online tréningový program pre systémy TimeWaver.

  • TimeWaver Pro
  • TimeWaver Frequency
  • TimeWaver Frequency McMakin
  • TimeWaver BIZ
  • TimeWaver World Congresses
  • Distributor Trainings

Pozor:

Aktuálny online školiaci program pre systémy TimeWaver je vám plne k dispozícii až po úspešnom prihlásení.

TimeWaver Pro
Systém

TimeWaver Frequency-
System

TimeWaver BIZ-
System

TimeWaver Frequency
McMakin-System

RealTimeWaver-
System

TimeWaver Frequency
McMakin system

TimeWaver Login
You are not yet activated for this content, please contact
Create TimeWaver ID
Name*
Password*
Strength indicator

After you submit your information, we will send you an email to authenticate your information. Then we will send you the confirmation of your registration.

You already have a TimeWaver ID?

TimeWaver Login

Healy-World-Login

Log in with the convenient Healy Single Sign-On (SSO), using your existing Healy Shop credentials. With Single Sign-On, you can easily switch from one Healy World digital platform to another by simply clicking the login button without having to re-enter your credentials.

Should you experience any problems, please use the legacy login, adjacent to the Single Sign-On, as an alternative.