COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver a
Marcus Schmieke

Technológia a veda pre budúcnosť

Technológiu informačného poľa a frekvenčné aplikácie TimeWaver v súčasnosti používa viac ako 2 000 užívateľov na celom svete.* Všetkých spája viera a presvedčenie, že neustály pokrok dnešných vedeckých poznatkov a technológií v kombinácii s povedomím a jasnými hodnotami môže vytvoriť lepšiu budúcnosť pre celé ľudstvo.

TimeWaver bol založený v roku 2007 a odvtedy dôsledne riadi vývoj priekopníckych medicínskych produktov a nových konceptov v oblasti technológie informačného poľa a frekvenčnej aplikácie. V priebehu niekoľkých rokov, bez väčšej reklamnej alebo marketingovej podpory, zaznamenala myšlienka TimeWaver obrovský a trvalý úspech v mnohých krajinách, nielen v profesionálnych aplikáciách pre duševné blaho a holistické zdravie, ale aj v oblastiach ako obchod, koučing, rodinná analýza a osobný rozvoj.

Spoločnosť sídli na zámku Kränzlin neďaleko Berlína. Niektoré z našich seminárov sa konajú v krásnych starých budovách; keď nás navštívite, máte možnosť spoznať nás a našu firemnú filozofiu osobne!

* Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre.

Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia

TimeWaver vykonal v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.

TimeWaver chce slúžiť ľudstvu

Náš úspech je tiež úspechom našich partnerov, používateľov a priateľov. Ľudia a dôveryhodné vzťahy patria medzi naše najdôležitejšie hodnoty.

TimeWaver je tiež jednou z vedúcich síl v oblasti výskumu a vývoja: pravidelne sa zúčastňujeme najdôležitejších sympózií a podujatí o technológii informačného poľa, kvantovej fyzike, integračných aplikáciách a holistickom zdraví.

Náš úspech je tiež úspechom našich partnerov, používateľov a priateľov. Ľudia a dôveryhodné vzťahy patria medzi naše najdôležitejšie hodnoty.

TimeWaver je tiež jednou z vedúcich síl v oblasti výskumu a vývoja: pravidelne sa zúčastňujeme najdôležitejších sympózií a podujatí o technológii informačného poľa, kvantovej fyzike, integračných aplikáciách a holistickom zdraví.

Marcus Schmieke a TimeWaver

Vynálezca, podnikateľ a vizionár: Marcus Schmieke už mal za sebou ako dieťa a neskôr tínedžer kariéru koncertného klaviristu a šachového majstra, keď sa rozhodol stráviť niekoľko rokov ako mních v indickom kláštore a zároveň študovať fyziku.

Dospel k záveru, že dnešné problémy prírodných vied sa nedajú vyriešiť bez pomoci spirituality a filozofie. Syntéza medzi týmito tromi disciplínami je najdôležitejšou hodnotou a motívom v jeho živote.

Okrem svojej práce pre TimeWaver prednáša Marcus Schmieke po celom svete na vedecké, filozofické a lekárske témy. Je autorom mnohých kníh a vedeckých pojednaní.

Je tiež zakladateľom výskumného ústavu existenciálneho vedomia – Existential Consciousness Research Institute (ECR) a inštitútu pre aplikované vedomie – Institute for Applied Consciousness (IACR) neďaleko Berlína, kde sa skúma interakcia medzi hmotou a vedomím.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!