Lorem

TimeWaver a
Marcus Schmieke

Technológia a veda pre budúcnosť

Technológiu informačného poľa a frekvenčné aplikácie TimeWaver v súčasnosti používa viac ako 2 000 užívateľov na celom svete.* Všetkých spája viera a presvedčenie, že neustály pokrok dnešných vedeckých poznatkov a technológií v kombinácii s povedomím a jasnými hodnotami môže vytvoriť lepšiu budúcnosť pre celé ľudstvo.

TimeWaver bol založený v roku 2007 a odvtedy dôsledne riadi vývoj priekopníckych medicínskych produktov a nových konceptov v oblasti technológie informačného poľa a frekvenčnej aplikácie. V priebehu niekoľkých rokov, bez väčšej reklamnej alebo marketingovej podpory, zaznamenala myšlienka TimeWaver obrovský a trvalý úspech v mnohých krajinách, nielen v profesionálnych aplikáciách pre duševné blaho a holistické zdravie, ale aj v oblastiach ako obchod, koučing, rodinná analýza a osobný rozvoj.

Spoločnosť sídli na zámku Kränzlin neďaleko Berlína. Niektoré z našich seminárov sa konajú v krásnych starých budovách; keď nás navštívite, máte možnosť spoznať nás a našu firemnú filozofiu osobne!

TimeWaver chce slúžiť ľudstvu

Náš úspech je tiež úspechom našich partnerov, používateľov a priateľov. Ľudia a dôveryhodné vzťahy patria medzi naše najdôležitejšie hodnoty.

TimeWaver je tiež jednou z vedúcich síl v oblasti výskumu a vývoja: pravidelne sa zúčastňujeme najdôležitejších sympózií a podujatí o technológii informačného poľa, kvantovej fyzike, integračných aplikáciách a holistickom zdraví.

Náš úspech je tiež úspechom našich partnerov, používateľov a priateľov. Ľudia a dôveryhodné vzťahy patria medzi naše najdôležitejšie hodnoty.

TimeWaver je tiež jednou z vedúcich síl v oblasti výskumu a vývoja: pravidelne sa zúčastňujeme najdôležitejších sympózií a podujatí o technológii informačného poľa, kvantovej fyzike, integračných aplikáciách a holistickom zdraví.

Prezentácia spoločnosti TimeWaver

Oplatí sa pozrieť si prezentáciu našej spoločnosti. Nájdete tam všetko dôležité o spoločnosti TimeWaver a našej práci v ucelenej forme.

Marcus Schmieke a TimeWaver

Vynálezca, podnikateľ a vizionár: Marcus Schmieke už mal za sebou ako dieťa a neskôr tínedžer kariéru koncertného klaviristu a šachového majstra, keď sa rozhodol stráviť niekoľko rokov ako mních v indickom kláštore a zároveň študovať fyziku.

Dospel k záveru, že dnešné problémy prírodných vied sa nedajú vyriešiť bez pomoci spirituality a filozofie. Syntéza medzi týmito tromi disciplínami je najdôležitejšou hodnotou a motívom v jeho živote.

Okrem svojej práce pre TimeWaver prednáša Marcus Schmieke po celom svete na vedecké, filozofické a lekárske témy. Je autorom mnohých kníh a vedeckých pojednaní.

Je tiež zakladateľom výskumného ústavu existenciálneho vedomia – Existential Consciousness Research Institute (ECR) a inštitútu pre aplikované vedomie – Institute for Applied Consciousness (IACR) neďaleko Berlína, kde sa skúma interakcia medzi hmotou a vedomím.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

* Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre.

Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia

TimeWaver vykonal v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.

Free Online
Presentation: