Lorem

TimeWaver
Coaching

Softvérový nástroj pre profesionálny koučing

Nájdenie rovnováhy v živote

Cieľom koučingu je viesť klientov k spokojnému, zdravému a úspešnému životu. Často vznikajú úplne nové perspektívy a ciele; klienti môžu formovať svoj život lepšie a nezávisle.

Základná štruktúra procesu orientovaného na cieľ sleduje spoločný model 14 najdôležitejších aspektov života, vrátane profesionálneho a rodinného prostredia, ako aj holistickej pohody.

Každý človek oplýva jedinečným potenciálom a zdrojmi. Kvôli stresu a tlaku na podaný výkon je však čoraz ťažšie ich (znovu) objaviť a použiť. Často zostávajú skryté a bránia nám žiť vedomý život.

Chcete sa dostať na koreň veci, získať hlbší prehľad a nájsť skryté súvislosti?

TimeWaver Pro ponúka unikátne softvérové riešenie pre životných poradcov, tvorcov rodinných konštelácií, mentorov, biznis alebo kariérnych poradcov: TimeWaver Coaching modul umožňuje interaktívne koučing stretnutia s vašimi klientmi a dopĺňa ich o cenné informácie z informačného poľa podľa skúseností užívateľov. Na rozdiel od iných softvérových modulov TimeWaver,Coaching modul vám umožňuje sedieť spolu s vašimi klientmi počas koučing stretnutia.

Nájdenie rovnováhy v živote

Cieľom koučingu je viesť klientov k spokojnému, zdravému a úspešnému životu. Často vznikajú úplne nové perspektívy a ciele; klienti môžu formovať svoj život lepšie a nezávisle.

Základná štruktúra procesu orientovaného na cieľ sleduje spoločný model 14 najdôležitejších aspektov života, vrátane profesionálneho a rodinného prostredia, ako aj holistickej pohody.

Pre analýzu je k dispozícii približne 31 000 rozsiahlych databáz:

 • Meditácia
 • Prenatálne vzorce
 • Premeny životných tém
 • Rozpúšťanie blokujúcich presvedčení
 • Systémové afirmácie
 • Rušenie falošných presvedčení
 • Holistický rozvoj osobnosti
 • Totemové zvieratá
 • Manažment
 • Matica odpovedí
 • Duchovná matica odpovedí
 • Domov a bývanie
 • Osobná pohoda
 • Afirmácie
 • a oveľa viac

Vaša práca s modulom TimeWaver Coaching

Koučing s modulom TimeWaver Coaching pozostáva zo štyroch krokov.

Sebahodnotenie

Táto časť zahŕňa osobné úvahy klienta; je to vedomá oblasť podľa C. G. Junga. Hodnotenie je založené na stupnici od 1 do 10 bodov, ktorá sa týka spokojnosti so zodpovedajúcimi aspektmi života. Rýchlo sa objavia životné témy, na ktorých môžu byť postavené koučing stretnutia.

Skúmanie vízie,
Ciele a realita

V druhom kroku sa vykoná kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie (nežiaduceho) skutočného stavu. Definuje sa najlepší dosiahnuteľný výsledok a realistické ciele (napr. sny, želania, vízie atď.). Klient dostane „súbor nástrojov”, pomocou ktorého môže dosiahnuť svoje ciele.

Objavte možnosti
prostredníctvom analýz informačného poľa

V tomto kroku sa vedomie porovnáva s nevedomím pomocou analýzy informačného poľa na ôsmich rôznych úrovniach. Cieľom je priniesť nevedomé aspekty do vedomia klienta. TimeWaver zisťuje aj najväčšie odchýlky medzi vedomými a nevedomými udalosťami. V tejto fáze by sa malo zmeniť vnímanie klienta.

Vytvorenie akčného plánu

Nakoniec existuje spoločná definícia cieľov a ich časových rámcov vo forme krátkodobých a dlhodobých cieľov. Výsledný akčný plán môže byť klientovi poskytnutý vo forme prehľadného výtlačku, takže okrem optimalizácie v informačnom poli (ktoré beží na pozadí) dostane aj podrobné pokyny na praktickú realizáciu.

HRV

Výzvy, ktorým človek čelí, možno často identifikovať pomocou úvodného merania variability srdcového rytmu (HRV), ktoré poskytuje prehľad o úrovniach stresu a vitality.

To slúži ako optimálna príprava na tréningový proces. Na základe výsledkov analýzy merania HRV sa potom so systémom TimeWaver vykonávajú hlbšie analýzy; takýmto spôsobom sa dajú analyzovať a harmonizovať skryté pozadia, ktoré naznačujú nerovnováhy .

Praktické príklady koučing tém

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Analýza a harmonizácia v informačnom poli nie je určená na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Ich cieľom je poskytnúť profesionálnemu používateľovi možnosť čerpať užitočné informácie zo zistení informačného poľa v holistickom kontexte. Každý profesionálny používateľ by mal na základe vlastných skúseností posúdiť, či má aplikácia v jeho praxi zmysel. Pojmy použité v databázach a moduloch nepredstavujú vyhlásenia o ich účinkoch. Informácie zo systému TimeWaver musia byť vždy kriticky spochybnené a v prípade potreby preverené ďalšími postupmi. Systém TimeWaver by mal byť vždy používaný v rámci odbornej praxe, aprobácie alebo kvalifikácie užívateľa a v súlade s návodom na obsluhu a príručkou poskytnutými našou spoločnosťou. Technológia informačného poľa je patentovaná technológia spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. Obsah databáz TimeWaver vychádza z praktických skúseností expertov, ktorí ich vytvorili. Nezávislé štúdie ich nepotvrdili. Informácie TimeWaver by nemali byť jediné informácie, na ktoré sa spoliehate pri poskytovaní koučing rád; Je to výlučne na uvážení a profesionálnom posúdení používateľa.