Lorem

Coaching Application

Moduł
Coachingowy TimeWaver

Oprogramowanie dla profesjonalnego coachingu

Coaching Application

Znalezienie równowagi w życiu

Celem coachingu jest doprowadzenie klientów do zadowolonego, zdrowego i udanego życia. Często pojawiają się zupełnie nowe perspektywy i cele; klienci są w stanie lepiej i samodzielnie kształtować swoje życie.

Podstawowa struktura procesu zorientowanego na cele podąża za wspólnym modelem 14 najważniejszych aspektów życia, w tym środowiska zawodowego i rodzinnego, jak również holistycznego dobrostanu.

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Każdy człowiek posiada unikalne potencjały i zasoby. Jednak z powodu stresu i presji na wyniki coraz trudniej jest je (ponownie) odkryć i wykorzystać. Często pozostają one ukryte i uniemożliwiają nam świadome życie.

Czy chcieliby Państwo dotrzeć do sedna sprawy, uzyskać głębszy wgląd i znaleźć ukryte współzależności?

TimeWaver Pro stanowi unikalne rozwiązanie programowe dla doradców życiowych, konsultantów Konstelacji Rodzinnej, mentorów, konsultantów biznesowych lub doradców zawodowych: Moduł Coachingowy TimeWaver ułatwia interaktywne sesje coachingowe z Państwa klientami, a w doświadczeniu użytkowników uzupełnia je o cenne informacje z Pola Informacyjnego.* W przeciwieństwie do innych modułów oprogramowania TimeWaver, podczas sesji coachingowej z modułem Coachingowym siedzą Państwo obok swojego klienta.

CoachingWheel Module
CoachingWheel Module

Znalezienie równowagi w życiu

Celem coachingu jest doprowadzenie klientów do zadowolonego, zdrowego i udanego życia. Często pojawiają się zupełnie nowe perspektywy i cele; klienci są w stanie lepiej i samodzielnie kształtować swoje życie.

Podstawowa struktura procesu zorientowanego na cele podąża za wspólnym modelem 14 najważniejszych aspektów życia, w tym środowiska zawodowego i rodzinnego, jak również holistycznego dobrostanu.

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Coaching Application

Do analizy dostępnych jest około 31 000 kompleksowych baz danych:**

 • Medytacja
 • Wzorce prenatalne
 • Transformacje tematów życiowych
 • Odblokowanie blokujących przekonań
 • Systemowe afirmacje
 • Rozpuszczenie fałszywych przekonań
 • Holistyczny rozwój osobowości
 • Zwierzęta totemiczne
 • Zarządzanie
 • Matryca odpowiedzi
 • Duchowa matryca odpowiedzi
 • Dom i życie
 • Personalny dobrostan
 • Afirmacje
 • i wiele innych

** Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych. Zawartość baz danych TimeWaver oparta jest na praktycznych doświadczeniach ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.

Informacje TimeWaver nie powinny być jedynymi informacjami, na których opiera się doradztwo coachingowe, które zależy wyłącznie od uznania i profesjonalnego osądu użytkownika.

Twoja sesja z modułem Coachingowym TimeWaver

Sesja coachingowa z modułem Coachingowym TimeWaver składa się z czterech kroków.

Samoocena

Ta część zawiera osobiste refleksje klienta; jest to obszar świadomy według C. G. Junga. Oceny dokonuje się w skali od 1 do 10 punktów, odnoszących się do satysfakcji w odpowiednich aspektach życia. Szybko pojawiają się tematy życiowe, na których można budować sesje coachingowe.

Odkrywanie wizji,
celów i rzeczywistości

W drugim kroku dokonuje się ilościowej i jakościowej oceny (niepożądanego) stanu faktycznego. Określany jest najlepszy osiągalny rezultat oraz realistyczne cele (np. marzenia, życzenia, wizje itp.). Klient otrzymuje zestaw “narzędzi”, które pomogą mu osiągnąć cele.

Odkrywanie możliwości
poprzez analizy Pola Informacji

W tym kroku świadome jest porównywane z nieświadomym za pomocą analizy Pola Informacyjnego na ośmiu różnych poziomach. Celem jest wprowadzenie nieświadomych aspektów do świadomości klienta. TimeWaver określa również największe rozbieżności pomiędzy świadomymi i nieświadomymi zdarzeniami. Na tym etapie ma nastąpić zmiana percepcji klienta.

Tworzenie planu działania

Na koniec następuje wspólne określenie celów i ich ram czasowych, w ujęciu krótko- i długoterminowym. Powstały w ten sposób plan działania może być przekazany klientowi w formie zwięzłego wydruku, dzięki czemu oprócz optymalizacji w Polu Informacyjnym (które działa w tle), otrzymuje on szczegółową instrukcję obsługi do praktycznej realizacji.

Coaching Application
HRV

Wyzwania, przed którymi stoi dana osoba, można często zidentyfikować dzięki wstępnemu pomiarowi zmienności rytmu serca (HRV), dostarczającemu informacji o poziomie stresu i witalności.

Służy to jako optymalne przygotowanie do procesu coachingu. Na podstawie wyników analizy pomiaru HRV przeprowadzane są następnie głębsze analizy za pomocą systemu TimeWaver; ukryte tła wskazujące na brak równowagi mogą być w ten sposób analizowane i harmonizowane.

Praktyczne przykłady tematów coachingowych

Coaching Application
TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Określenia użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem.