Lorem

Zastosowanie częstotliwości

Przyszłość holistycznego dobrostanu

Marcus Schmieke już od lat z powodzeniem pracował z technologią Pola Informacyjnego i jej zastosowaniem w różnych dyscyplinach, gdy w kolejnym kroku technologia Pola Informacyjnego została połączona z zastosowaniem Indywidualnie Dobranych Częstotliwości Mikroprądu.

Częstotliwości są językiem ciała! Być może rozumiemy dziś tylko jeden procent tego wszechstronnego języka, ale nawet z tym jednym procentem możemy osiągnąć bardzo dobre rezultaty i wspierać dobre samopoczucie na wiele różnych sposobów.

Silna komórka jako podstawa dobrego samopoczucia

Badacze komórek dr Robert O. Becker i dr Bjorn Nordenstrom, były przewodniczący Zgromadzenia Noblowskiego, odkryli, że spadek napięcia błon komórkowych często wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia.

Ale dlaczego w pierwszej kolejności spada napięcie błony komórkowej? Według ich modelu, główną przyczyną jest kwaśne środowisko komórkowe. Oznacza to, że wokół komórki znajduje się zbyt mało elektronów, co powoduje spadek wartości pH.

Tu właśnie wkracza TimeWaver Frequency: Jego celem jest zharmonizowanie Pola Bioenergetycznego komórki.

TimeWaver Frequency

Energia dla komórek

Frequency Application
Frequency Application

Zbadane do tej pory efekty zastosowania częstotliwości są szeroko zakrojone: obejmują produkcję ATP, syntezę białek, równowagę kwasowo-zasadową, eliminację oraz regulację wewnątrz- i zewnątrzkomórkową.

Technologia Pola Informacyjnego jest wykorzystywana w systemach TimeWaver Frequency zarówno do analizy i kontroli zastosowanych częstotliwości, jak i do synergicznego wspomagania aplikacji częstotliwościowej.* Całość jest w tym przypadku czymś więcej niż sumą części!

*Uwaga: Clinical Orthopaedics and Related Research nr 171, listopad-grudzień 1982. To badanie na zwierzętach odnosi się do efektów działania mikroprądów i nie dotyczy samego urządzenia TimeWaver Frequency, ale podstawowych mechanizmów, na których się ono opiera. Wyniki te nie zostały jak dotąd potwierdzone w innych badaniach, a przenoszenie ich na TimeWaver Frequency byłoby spekulacją.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Model napięcia błony komórkowej według Beckera / Nordenstroma nie jest uznawany przez medycynę konwencjonalną ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) i Frequency Specific Microcurrent (FSM) systemu TimeWaver Frequency nie są przeznaczone do leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Określenia użyte w programach, bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver Frequency powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem. Stosowanie systemu TimeWaver Frequency nie powinno być traktowane jako substytut porady, diagnozy lub wyboru terapii lekarza. Odpowiedzialność za prawidłową diagnozę i terapię zawsze spoczywa na lekarzu. Celem produktu jest dostarczenie profesjonalnemu użytkownikowi narzędzia do zbadania możliwości zastosowania.