Lorem

Analiza naprężeń i spójności
poprzez zmienność rytmu serca (HRV)

HRV w połączeniu z
technologią TimeWaver

Bicie serca jako wskaźnik witalności

Wszystkie rytmy życia znajdują odzwierciedlenie w biciu naszego serca. Dlatego odwołanie się do serca jako czujnika oceniającego aktualny stan zdrowia wydaje się oczywiste. Zmienność rytmu serca (HRV) jest kluczowym wskaźnikiem wewnętrznej równowagi i witalności; mierzy stopień, w jakim autonomiczny układ nerwowy kontroluje procesy fizjologiczne.

Jego reaktywność jest znacznie szybsza i bardziej wszechstronna niż nasza świadomość. Dlatego na funkcje życiowe, takie jak bicie serca, oddychanie, trawienie i metabolizm nie można świadomie wpływać; przebiegają one mniej więcej niezależnie od naszych intencji.

Odnalezienie wewnętrznej równowagi

Solidna wiedza na temat różnych wpływów na HRV, takich jak dieta, styl życia czy sport, przyniesie korzyści dla holistycznego zdrowia. TimeWaver oferuje technologie pomiaru HRV dostarczające informacji o poziomie stresu i witalności w systemie TimeWaver Cardio.

Uwzględniane są indywidualne wyzwania, można również uwzględnić czynniki stresu. Na podstawie wyników analizy HRV można następnie przeprowadzić głębszą analizę w Polu Informacyjnym za pomocą systemu TimeWaver. W ten sposób można przeanalizować i zharmonizować ukryte tła nierównowagi.*

Ta metoda nadaje się szczególnie do następujących obszarów zastosowań:

Regeneracja i zarządzanie stresem

Sport

Interaktywne sesje coachingowe i doradztwo

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że pole informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

Pomiar i parametry HRV

Podczas pomiaru HRV, uderzenia serca są rejestrowane przez okres około pięciu minut. Wyniki są oceniane graficznie i dzielone na trzy grupy.

Zakres HF

Wysoka częstotliwość:
0.15 do 0.4 Hz

Zakres LF

Niska częstotliwość:
0.04 do 0.15 Hz

Zakres VLF

Bardzo niska częstotliwość:
poniżej 0.04 Hz

Zakres HF

Wysoka częstotliwość:
0.15 do 0.4 Hz

Zakres LF

Niska częstotliwość:
0.04 do 0.15 Hz

Zakres VLF

Bardzo niska częstotliwość:
poniżej 0.04 Hz

Dla każdego zakresu, odstępy czasowe między uderzeniami serca są mierzone oddzielnie, mnożone przez siebie i sumowane dla danego zakresu. Otrzymaną w ten sposób sumę nazywa się “mocą” dla danego zakresu, wyrażoną w ms². Stosunek mocy LF (tj. zakres przywspółczulny, stan spoczynku) do mocy HF (zakres współczulny, aktywność) powinien wynosić u osób zdrowych od 1,5 do 2,0.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: System TimeWaver Cardio Pulse nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym, ani do zastępowania odpowiedniej opieki medycznej.