Lorem

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Firma: TimeWaver Home GmbH
Dyrektor Generalny: Babak Jafarian

Adres: TimeWaver Home GmbH
Schloss Kränzlin, Darritzer Straße 6
16818 Kränzlin, Niemcy

Telefon: +49 3391 40022-11
E-mail: info@timewaver.com

Rejestr handlowy: HRB 8954 NP
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Neuruppin
Numer identyfikacyjny VAT: DE814561364

Obsługa techniczna
dostępna od poniedziałku do piątku
08:30 – 16:30:
Tel.: +49 3391 40022-29,
E-mail: support@timewaver.com

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego przerwania publikacji.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych (“linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność obowiązywałaby tylko w przypadkach, w których autor treści posiada wiedzę i miałby techniczną możliwość i byłby w stanie zapobiec wykorzystaniu w przypadku nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były rozpoznawalne żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszelkich zlinkowanych / połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linków. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, kto umieścił na tych stronach linki.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używać własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub używać grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów bez licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni obowiązującemu stanowi prawnemu, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.