COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver i
Marcus Schmieke

Technologia i nauka dla przyszłości

Technologia Pola Informacyjnego i aplikacji częstotliwości TimeWaver jest obecnie używana przez ponad 2000 użytkowników na całym świecie.* Łączy ich wiara i zaufanie, że ciągły postęp dzisiejszej wiedzy naukowej i najnowocześniejszych technologii, w połączeniu ze świadomością i jasnymi wartościami, może stworzyć lepszą przyszłość dla całej ludzkości.

TimeWaver został założony w 2007 roku i stale napędza rozwój przełomowych produktów medycznych i nowych koncepcji w dziedzinie Technologii Pola Informacyjnego i Aplikacji Częstotliwościowych. W ciągu kilku lat, bez większego wsparcia reklamowego lub marketingowego, idea TimeWaver doświadczyła ogromnego i ciągłego sukcesu w wielu krajach, nie tylko w profesjonalnych zastosowaniach dla dobrego samopoczucia i holistycznego zdrowia, ale także w takich dziedzinach jak biznes, coaching, i rozwój osobisty.

Firma ma siedzibę w zamku Kränzlin, niedaleko Berlina. Niektóre z naszych seminariów odbywają się tam w pięknych starych budynkach; jeśli nas odwiedzisz, będziesz miał okazję osobiście poznać nas i naszą filozofię firmy!

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

TimeWaver może służyć całej ludzkości

Nasz sukces to także sukces naszych partnerów, użytkowników i przyjaciół. Ludzie i pełne zaufania relacje z innymi należą do naszych najważniejszych wartości.

TimeWaver należy również do wiodących sił w dziedzinie badań i rozwoju: Uczestniczymy w niektórych z najbardziej istotnych sympozjów i wydarzeń dotyczących technologii Pola Informacyjnego, fizyki kwantowej, zastosowań integracyjnych i holistycznego zdrowia.

Nasz sukces to także sukces naszych partnerów, użytkowników i przyjaciół. Ludzie i pełne zaufania relacje z innymi należą do naszych najważniejszych wartości.

TimeWaver należy również do wiodących sił w dziedzinie badań i rozwoju: Uczestniczymy w niektórych z najbardziej istotnych sympozjów i wydarzeń dotyczących technologii Pola Informacyjnego, fizyki kwantowej, zastosowań integracyjnych i holistycznego zdrowia.

Marcus Schmieke i TimeWaver

Wynalazca, przedsiębiorca i wizjoner: Marcus Schmieke już jako dziecko i nastolatek miał za sobą karierę koncertującego pianisty i mistrza szachowego, gdy zdecydował się spędzić kilka lat jako mnich w indyjskim klasztorze i jednocześnie studiować fizykę.

Doszedł do wniosku, że dzisiejszych problemów w naukach przyrodniczych nie da się rozwiązać bez pomocy duchowości i filozofii. Synteza tych trzech dyscyplin jest najważniejszą wartością i myślą przewodnią w jego życiu.

Oprócz pracy z TimeWaver, Marcus Schmieke prowadzi na całym świecie wykłady na tematy naukowe, filozoficzne i medyczne. Jest autorem licznych książek i prac naukowych.

Ponadto jest założycielem Existential Consciousness Research Institute (ECR) oraz Institute for Applied Consciousness (IACR) pod Berlinem, gdzie prowadzone są badania nad interakcją między materią a świadomością.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!