Lorem

The History of TimeWaver

Historia TimeWaver

i tło naukowe

1896

Zygmunt Freud

Sigmund-FreudZygmunt Freud po raz pierwszy przedstawia koncepcję psychoanalizy. Jest głęboko zaangażowany w badanie ludzkiej psychiki.
1896

1896

Antoine Henri Becquerel, Marie Curie

Henri-BecquerelMarie_CurieAntoine-Henri Becquerel odkrywa radioaktywność przez przypadek. Swoje odkrycie nazwał “promieniowaniem uranowym”. Rok później Maria Curie kontynuowała eksperymenty z promieniowaniem uranowym jako doktorantka Becquerela. Odkryła inne substancje radioaktywne. Jednak rozpad promieniotwórczy nie jest przewidywalny i nie przebiega w sposób przyczynowo-skutkowy, lecz bezprzyczynowy. Od tego momentu należy opracować zupełnie nowe modele wyjaśniające.
1896

Od 1896 roku

Przełomowe odkrycia

Przełomowe odkrycia w fizyce kwantowej postulują: Rzeczywistość, na swoim najgłębszym poziomie, nie jest materią, lecz informacją. Od tego momentu podział na materię i psychikę zostaje zniesiony.

Od 1896 roku

1900

Max Planck

Max-PlanckMax Planck przedstawia prawo promieniowania Plancka i kładzie podwaliny pod współczesną fizykę kwantową dzięki swojej hipotezie kwantowej. Inspiruje go praca Alberta Einsteina, który w tamtym czasie był jeszcze nieznany.
1900

1900 – 1945

Rewolucyjne odkrycia

Rewolucyjne odkrycia w fizyce kwantowej postulują nowy paradygmat, który stanowi podstawę dzisiejszych nauk przyrodniczych: Rzeczywistość, na swoim najgłębszym poziomie, nie jest materią, ale informacją.

1900 – 1945

1905

Albert Einstein

Albert_EinsteinAlbert Einstein rozszerza model Plancka. Wyjaśnia efekt fotoelektryczny, a następnie otrzymuje Nagrodę Nobla za swoją pracę – jest to początek fizyki kwantowej.
1905

Od 1905 roku

Rewolucyjne odkrycia

Fizyka musi odrzucić ustaloną zasadę przyczynowości. Einstein i wielu innych znanych fizyków tamtych czasów pracuje nad matematyczną zasadą, która łączy cztery podstawowe siły fizyki. Nie udaje się opracować “światowej formuły”.

Od 1905 roku

1906

S. Freud i jego kolega C.G. Jung

Freud i jego kolega C.G. Jung poznają się nawzajem. W ciągu następnych kilku lat prowadzą intensywną wymianę wiedzy specjalistycznej.

1906

1906 – 1924

S. Freud i C.G. Jung

JungFreudZygmunt Freud wprowadza rozróżnienie między “świadomością” a większą i bardziej wpływową “nieświadomością”. Opracowuje strukturalny model ludzkiej psychiki. C.G. Jung rozwija swój model “nieświadomości zbiorowej” i teorię archetypów, otwierając tym samym psychologię na nowe, metafizyczne aspekty.
1906 – 1924

1912

Alexander Gurwitsch

Alexander-GurwitschAlexander Gurwitsch opublikował swoją teorię pola morficznego w 1912 roku i odkrył fotoemisję w komórkach cebuli w 1923 roku. Biofizyk prof. dr Fritz A. Popp zademonstrował później tę emisję eksperymentalnie u ludzi, a następnie stworzył własną odmianę biofotoniki.
1912

1924

Werner Heisenberg

Werner-HeisenbergWerner Heisenberg tworzy teoretyczną mechanikę kwantową i tym samym dostarcza decydujących impulsów dla przyszłej fizyki jądrowej.
1924

1924 - 1931

Wielu znanych fizyków

Okres “Sturm und Drang” fizyki kwantowej. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Carl Friedrich von Weizsäcker i wielu innych znanych fizyków angażuje się w stałą wymianę naukową.

1924 - 1931

1925

Wolfgang Pauli

Wolfgang-PauliLaureat Nagrody Nobla Wolfgang Pauli wprowadza czwartą liczbę kwantową do opisu elektronów w atomie i w ten sposób wyjaśnia stabilność pierwiastków.

©Autor nieznany, Wolfgang Pauli, CC BY 4.0

1925

1930

Wolfgang Pauli

W 1930 r. Wolfgang Pauli formułuje hipotezę neutrina, model wyjaśniający rozpad promieniotwórczy poprzez wprowadzenie nowej cząstki elementarnej.

1930

1931

Carl Friedrich von Weizsäcker

Carl Friedrich von WeizsäckerCarl Friedrich von Weizsäcker pracuje nad filozoficznymi aspektami teorii kwantowej.

©Hilberath, Kurt, Bundesarchiv B 422 Bild-0174, Carl Friedrich v. Weizsäcker, CC BY-SA 3.0 DE

1931

1932

Wolfgang Pauli i C.G. Jung

Wolfgang Pauli i C.G. Jung spotykają się po raz pierwszy. Rozwijają intensywną przyjaźń i wymieniają się pomysłami przez kolejne dziesięciolecia. Wspólnie opracowują zasadę synchroniczności. Stwierdza ona, że równoczesne lub chronologicznie bliskie wydarzenia, które nie są ze sobą powiązane przyczynowo, ale wydają się takie być, są połączone samym znaczeniem. W kolejnych latach Jungowi udaje się empirycznie udowodnić, że istnieje nie tylko subiektywna nieświadomość, ale także obiektywna nieświadomość zbiorowa, która łączy ludzkość jako całość.

1932

1938

Otto Hahn

Otto HahnOtto Hahn odkrywa rozszczepienie jądra atomowego. Początkowo głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.
1938

1943

Niels Bohr i Erwin Schrödinger

Niels BohrErwin SchrödingerNiels Bohr i Erwin Schrödinger, współtwórcy fizyki kwantowej i późniejsi laureaci Nagrody Nobla, postulują, że procesy kwantowe stanowią interfejs między materią a świadomością.
1943

1945

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę

HiroshimaKoniec wojny w Europie w 1945 roku. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki stanowiło punkt zwrotny w historii ludzkości. Ostatecznie wydarzenie to było możliwe tylko dzięki fizyce kwantowej. Jednocześnie jest to również punkt zwrotny dla nauki i badań w tej dziedzinie.
1945

1952

Wolfgang Pauli i C.G. Jung

Wolfgang Pauli i C.G. Jung wspólnie publikują książkę “The Interpretation of Nature and the Psyche”, w której konkretyzują zasadę synchroniczności.

1952

1961

Robert G. Jahn

Robert G. JahnProfesor G. Jahn jest założycielem Princeton Engineering Anomalies Research Lab (PEAR) na Uniwersytecie Princeton. Prowadzi badania poza uznaną społecznością naukową. Przez dziesięciolecia pracował nad mentalnym wpływem fizycznych procesów losowych i szumowych.
1961

1969

Burkhard Heim

Burkhard HeimOpierając się na pracach Einsteina, fizyk Burkhard Heim (uczeń Wernera Heisenberga w Instytucie Maxa Plancka) jako pierwszy opracował zunifikowaną teorię pola, definiującą fizyczne Pole Informacyjne. W swojej ostatecznej wersji model Burkharda Heima składa się z 12 wymiarów i w ten sposób wyjaśnia wszechświat. Model ten rozróżnia rzeczywistość fizyczną i rzeczywistość świadomości.
1969

1980

David Bohm

David BohmW 1980 roku fizyk kwantowy David Bohm opublikował książkę “Wholeness and the Implicate Order”. Struktura odkryta przez Davida Bohma definiuje wyraźny i dorozumiany porządek i zapewnia dla nich formalizm matematyczny. Zawsze istnieje porządek implicytny, którego nie można zobiektywizować. W swojej książce opisuje również ukrytą świadomość jako podstawę samoświadomości. Jego teoria jest nadal jedną z najbardziej obiecujących interpretacji teorii kwantowej.
1980

1981

Rupert Sheldrake

Rupert SheldrakeRupert Sheldrake, angielski profesor biologii, dzięki swoim badaniom i publikacjom sprawił, że koncepcja “pól morficznych” stała się znana na całym świecie.

©Zereshk, Sheldrake TASC2008, Rupert Sheldrake, CC BY 3.0

1981

1989

Marcus Schmieke

Marcus SchmiekePo studiowaniu fizyki i filozofii, wynalazca technologii TimeWaver Marcus Schmieke spędza cztery lata w różnych indyjskich klasztorach. Studiuje tam między innymi filozofię wedyjską i astrologię. Synteza nauk przyrodniczych i filozofii staje się przewodnikiem w jego życiu.
1989

1994

Praca naukowa

Praca naukowa nad syntezą nauk przyrodniczych i filozofii. Marcus Schmieke kontynuuje również prace badawcze wielkich i uznanych naukowców sprzed 1945 roku. Wypełnienie luki między fizyką a psychologią lub między umysłem a materią jest jednym z głównych celów jego pracy.

1994

1995

Naturwissenschaft und Bewusstsein

Naturwissenschaft und Bewusstsein“Naturwissenschaft und Bewusstsein: Das letzte Geheimnis (Nauki przyrodnicze i świadomość: ostatni sekret)”. Pierwsza duża praca Marcusa Schmieke, która buduje pomost między fizyką a filozofią.
1995

1996

Założenie Akademii Wedyjskiej (ConScience e.V. od 2018 r.)

Założenie Akademii Wedyjskiej (100 lat po odkryciu radioaktywności):
Publikacje, seminaria, webinary, serie wykładów, studia nad sanskrytem, jogą, ajurwedą, astrologią indyjską, architekturą indyjską. Od 2012 r. przemianowana na ConScience. Akademia Wedyjska staje się ConScience e.V. w 2018 r., ponieważ wiele obszarów badawczych wykracza poza zakres wiedzy wedyjskiej.

1996

1997

Książka “Das Lebensfeld (Pole życia)” Marcusa Schmieke

Das Lebensfeld“Das Lebensfeld (Pole życia)” łączy podstawy współczesnej nauki przyrodniczej z duchowym spojrzeniem na życie.
1997

1998

Marcus Schmieke spotyka się z Burkhardem Heimem

Marcus SchmiekeBurkhard HeimRezultatem jest intensywna wymiana. Dla Marcusa Schmieke 12-wymiarowy model Burkharda Heima stanowi naukową podstawę analizy Pola Informacyjnego, a także teoretyczną podstawę rozwoju systemów TimeWaver.
1998

2002 – 2007

Robert G. Jahn i Nikolai Kozyrev

Nikolai KozyrevRobert G. JahnIntegracja prac badawczych profesora Roberta G. Jahna z pracami rosyjskiego astrofizyka Nikołaja Kozyriewa doprowadziła w końcu do przełomu. Czas odgrywa kluczową rolę w komunikacji między materią a Polem Informacyjnym. Dzięki integracji dwóch zwierciadeł Kozyriewa, technologia TimeWaver znajduje praktyczne zastosowanie. Przyczynowe efekty fizyczne występujące podczas rozpadu radioaktywnego odgrywają główną rolę w systemach TimeWaver. Sprzęt i oprogramowanie TimeWaver są już dostępne i mogą łączyć ludzi z Polem Informacyjnym.
2002 – 2007

2007

Założenie firmy TimeWaver

TimeWaverZałożenie firmy TimeWaver w Berlinie. Produkcja i rozwój pierwszych systemów TimeWaver w Niemczech. Wprowadzenie pierwszych systemów TimeWaver. Natychmiastowy i trwały sukces inspiruje do dalszych badań i rozwoju produktów.
2007

2009

IACR

Założenie IACR (Institute for Applied Consciousness Research) w Berlinie. Jest to miejsce, w którym badana jest interakcja między materią a świadomością. W 2012 roku IACR rozpoczyna eksperyment “Single Electron Mind Switch”.

2009

2010

Zamek Kränzlin

Schloss KränzlinTimeWaver przenosi się do zamku Kränzlin – do dziś.
2010

2010 - 2024

Rozwój różnych systemów TimeWaver w dziedzinie technologii Pola Informacyjnego i zastosowania częstotliwości

TimeWaver-Systeme

TimeWaver z powodzeniem rozwija szeroką gamę systemów, nie tylko do profesjonalnego użytku w obszarach dobrego samopoczucia i holistycznego zdrowia, ale także dla biznesu, coachingu, analizy rodziny i rozwoju osobistego. Systemy są sprzedawane na całym świecie, a ich użytkownicy są profesjonalnie szkoleni na całym świecie.

Od 2010 roku zespół programistów TimeWaver pracuje nad integracją aplikacji częstotliwościowych z systemem TimeWaver. W rezultacie powstał system TimeWaver Frequency. Kolejny kamień milowy został osiągnięty: Analiza Pola Informacyjnego dla aplikacji częstotliwościowych.

System TimeWaver Frequeny McMakin został opracowany we współpracy z Amerykanką Carolyn McMakin; opiera się na jej doświadczeniu w dziedzinie mikroprądów o specyficznej częstotliwości (frequency specific microcurrent – FSM) od 1996 roku.

Wraz z TimeWaver BIZ w obszarze komercyjnym i modułem TimeWaver Coaching, w kolejnych latach opracowywane są nowe, ważne aplikacje do analizy Pola Informacyjnego.

 
2010 - 2024

2013

TimeWaver Home

TimeWaver HomeOpracowanie systemu TimeWaver Home, kompaktowego urządzenia do domowego zastosowania technologii TimeWaver.
2013

2013

Global Earth Healing Project (GEHP)

Global Earth Healing Project (GEHP) został uruchomiony z inicjatywy dr Hendrika Treuguta, Thomasa Baschaba i Marcusa Schmieke, przy wsparciu partnerów współpracujących dr Rogera Nelsona i Brendy Dunne.

2013

2013

Christian Halper

Christian HalperChristian Halper, przedsiębiorca, wegański pionier i restaurator, dołącza do firmy jako inwestor i partner.
2013

2015

Książka “Inna droga” Marcusa Schmieke

Der zweite Weg von Marcus Schmieke “Inna droga” opisuje życiową podróż Marcusa Schmieke pełną odkryć, spostrzeżeń i rozwoju.
2015

2015

Moduł LevelWave / RealTimeWaver

Po latach rozwoju we współpracy z Sabine Weber, moduł TimeWaver LevelWave zostanie wkrótce uzupełniony o rozszerzenie do 65 miliardów jednostek informacji. W tym samym czasie wydany został RealTimeWaver, umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów w Polu Informacyjnym.

2015

2017

Książka “Podążaj wewnętrzną drogą” autorstwa Marcusa Schmieke

Den inneren Weg gehen“Podążaj wewnętrzną drogą”, kontynuacja książki “Inna droga”, ujawnia głębokie wewnętrzne spostrzeżenia, które kształtują i inspirują Marcusa Schmieke.
2017

2017

Oprogramowanie TimeWaver Pro

Wprowadzono oprogramowanie TimeWaver Pro, które stanowi kamień milowy w dalszym rozwoju oprogramowania TimeWaver.

2017

2017

Założenie Instytutu ECR (Existential Consciousness Research)

Gründung ECRPod auspicjami Veden-Akademie e.V. powstaje Existential Consciousness Research Institute, którego celem jest organizowanie sympozjów, kongresów i seminariów na temat badań nad świadomością oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami.
2017

2017

Premiera Healy

Premiere des HealyZostaje zaprezentowane urządzenie medyczne Healy, pierwsze urządzenie do noszenia sterowane smartfonem z technologią Pola Informacyjnego.
2017

2018

Pierwsze sympozjum ECR

Pierwsze sympozjum ECR z udziałem licznych badaczy nauk humanistycznych i przyrodniczych; pierwsza konferencja Worlds of Consciousness w Bad Nauheim z udziałem ponad 300 uczestników.

2018

2019

Założenie światowej sieci Healy

Gruendung des Healy World-NetzwerksW ponad 20 krajach Healy World zostaje z powodzeniem uruchomiona jako międzynarodowa sieć, której głównym produktem jest Healy. Wprowadzenie zegarka Healy Watch.
2019

2020

Sieć Healy World

Sieć Healy World świętuje 200 000 członków.

2020

2021

Kurs EQTC: Kurs uniwersytecki z siedmioma międzynarodowymi profesorami na temat świadomości i fizyki kwantowej

EQTC KursOd kwietnia do czerwca 2021 r. Marcus Schmieke prowadzi kurs certyfikacyjny na temat “ROZSZERZENIA TEORII KWANTOWEJ W KIERUNKU ŚWIADOMOŚCI” z udziałem siedmiu międzynarodowych profesorów i 100 uczestników.
2021

2021

Współpraca Naukowej Sieci Medycznej i Komisji Galileo z ECR

Ścisła współpraca z międzynarodową siecią naukowo-medyczną i Komisją Galileo

2021

2023

Uruchomienie w USA

USA LaunchOficjalna premiera systemów TimeWaver w Stanach Zjednoczonych
2023