Lorem

Pole Informacyjne

Poznaj głębsze tło*

Tak zwane Pole Informacyjne jest pierwotnie częścią zunifikowanej teorii pola, sformułowanej przez niemieckiego fizyka Burkharda Heima (ucznia Wernera Heisenberga) pod koniec lat 70-tych. Heim podjął w ten sposób zadanie, które wielu znanym fizykom, na przykład Albertowi Einsteinowi czy Stephenowi Hawkingowi, do tej pory ostatecznie się nie powiodło.

Teoria pola Burkharda Heima opiera się na światopoglądzie obejmującym 12 wymiarów. W modelu Burkharda Heima Pole Informacyjne jest rozmieszczone w 7 i 8 wymiarze. Jego znaczenie wykracza daleko poza fizykę: Jest to poziom naszego istnienia, na którym przechowywane są wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, nasza predeterminacja i cała wiedza.

Information Field Applications

TechnologiaTimeWaver opiera się na teorii, że istota i funkcja Pola Informacyjnego może być celowo stosowana przez tych, którzy są z nim zaznajomieni. Polega ona na odzyskiwaniu wszystkich informacji o umyśle i ciele danej osoby, które są przechowywane w Polu Informacyjnym Ziemi i Wszechświata; zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, mocnych, jak i słabych stron, normalności, jak i nieprawidłowości.

Marcus Schmieke, założyciel i wynalazca TimeWaver, spotkał się kilka razy osobiście z Burkhardem Heimem i odbył wiele rozmów na temat jego pracy. Zainspirowany tym spotkaniem, spędził długi czas na studiowaniu badań Heima, aby uczynić je bardziej zrozumiałymi i znaleźć dla nich możliwe zastosowania. Wszystko to zaowocowało powstaniem systemu TimeWaver.

Pole Informacyjne w prostych słowach

W swojej książce “Druga ścieżka: Moje życie w Polu Informacyjnym” Marcus podał bardzo proste i łatwo zrozumiałe wyjaśnienie swojego rozumienia Pola Informacyjnego, kiedy został poproszony przez swojego wydawcę o wyjaśnienie tego w sposób, który zrozumiałby nawet jego listonosz:

Ludzie noszą w sobie dwa aspekty: najpierw ciało, czyli materię, a następnie umysł, czyli świadomość. Ta dychotomia (czyli podział między dwiema rzeczami) jest podstawą światopoglądu każdego człowieka.

Te dwa aspekty, ciało materialne w porównaniu do umysłu i świadomości, są bardzo, bardzo różne od siebie. Bardzo trudno jest zrozumieć, jak kiedykolwiek udaje im się współpracować, chociaż jest to oczywiście konieczne i działa w miarę dobrze w praktyce. Nie wiemy tylko dokładnie, jak to robią!

Łącznikiem między materią a duchem, między ciałem a umysłem, jest tzw. Pole Informacyjne. Nie jest ono ani rzeczą fizyczną, ani umysłową. Jest czymś zupełnie nowym, noszącym w sobie obie te właściwości i dlatego może tłumaczyć z języka ciała na język świadomości.

Dlatego obie części mogą ze sobą rozmawiać: Umysł może tworzyć kształty w obrębie Pola Informacyjnego, które manifestują się w materii. Działa to również w drugą stronę: świat materialny może wpływać na umysł poprzez Pole Informacyjne.

Wszystko to jest bardzo, bardzo ważne dla nas, ludzi, ponieważ kiedy umysł i ciało nie mogą się ze sobą porozumieć, kiedy nie ciągną w tym samym kierunku, wtedy chorujemy. Życie oznacza, że ciało i świadomość, duch i materia tworzą harmonijną jedność. Śmierć następuje, gdy się rozdzielają.

Szeroki zakres obszarów zastosowań

Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem skuteczną metodą zastosowania Pola Informacyjnego, w postaci systemów TimeWaver, jest analiza i harmonizacja dybalansu w Polu Informacyjnym, często w synergicznym połączeniu z zastosowaniem częstotliwości i mikroprądów.

Może się również okazać, że taka aplikacja dostarczy Ci przydatnych pomysłów, które mogą pomóc Ci w rozwiązywaniu zadań komercyjnych, takich jak podejmowanie decyzji (wsparcie decyzyjne), kontrola procesów i wsparcie w osiąganiu jasno określonych celów korporacyjnych.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Określenia użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem. Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej. Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych. TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.