Lorem

HRV

Zmienność rytmu serca
(HRV)

Holistyczny wskaźnik zdrowia

HRV

HRV jest globalnym wskaźnikiem zdolności rezonansowej i adaptacyjności biopsychospołecznych obwodów funkcjonalnych w interakcji między organizmem a środowiskiem.

Prof. Michael Mück-Weyman

Niezależnie od tego, czy wspinamy się na górę, stoimy przed trudnym egzaminem, czy spieszymy się, by zdążyć na spotkanie na czas – sytuacje stresowe odczuwamy na całym ciele. W takich przypadkach szybko bijące serce jest normalną reakcją adaptacyjną na wpływy wewnętrzne i zewnętrzne. U zdrowych ludzi serce stale reaguje na bodźce zewnętrzne drobnymi zmianami w sekwencji bicia serca. Zjawisko to nazywane jest zmiennością rytmu serca lub HRV.

HRV nie jest bynajmniej nową koncepcją w medycynie: Już w III wieku naszej ery chiński lekarz Wang Shu-he opisał różne rodzaje pulsu i wykorzystywał bicie serca do oceny stanu zdrowia.

Pomiar HRV w praktyce

Dzisiaj analiza HRV jako parametr diagnostyczny jest wykorzystywana do wielu celów we współczesnej medycynie. Wiele badań wykazało, że problemy zdrowotne takie jak wypalenie zawodowe, depresja, zaburzenia snu i choroby układu krążenia są często związane z obniżoną HRV. Zmniejszona lub nawet brak zmienności rytmu serca może być również oznaką sztywności reaktywnej lub braku zdolności adaptacyjnych. Jest to często wskaźnik istniejących lub zbliżających się zaburzeń równowagi.

Międzynarodowa Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology opracowała i opublikowała w 1996 roku wytyczne dotyczące standardów pomiaru, interpretacji fizjologicznej i klinicznego wykorzystania zmienności rytmu serca.

Systemy TimeWaver wykorzystują pomiary HRV w warunkach stresu wykonane za pomocą urządzenia TimeWaver Cardio Pulse, stanowiąc podstawę do szeregu głębszych analiz Pola Informacyjnego.*

HRV

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

Autonomiczny układ nerwowy jest kontrolowany przez te dwa regulatory:

HRV

Reakcje walka lub ucieczka

Układ współczulny jest siłą napędową odpowiedzialną za reakcje walki lub ucieczki, takie jak pocenie się, dostarczanie energii i wysoka wydajność.

HRV

Fazy regeneracji

Układ przywspółczulny działa jako układ zwalniający dla faz regeneracji, czyli snu, relaksu, ukrwienia skóry i narządów wewnętrznych.

U zdrowych ludzi HRV opiera się na optymalnej interakcji tych dwóch komponentów.

Aktywność współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego powinna być zawsze w równowadze; stan ten nazywany jest również homeostazą.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: System TimeWaver Cardio Pulse nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym, ani do zastępowania odpowiedniej opieki medycznej.