Lorem

TimeWaver 
Frequency Application
for Holistic Health

Zastosowanie częstotliwości

dla holistycznego zdrowia

TimeWaver Frequency

System TimeWaver Frequency otwiera wiele nowych możliwości dla dobrego samopoczucia poza zakresem procedur medycznych:

Mogą Państwo za jego pomocą poszerzyć zakres swoich działań o metody integracyjne oraz wspierać swoich klientów.

Wsparcie dla Państwa praktyki

Dzięki temu, że system TimeWaver Frequency działa samodzielnie, wymagając jedynie minimalnej interwencji operatora, jego użytkownicy mają więcej czasu na zajmowanie się innymi klientami. Potwierdzają to doświadczenia tysięcy użytkowników na całym świecie.

Harmonizacja Pola Bioenergetycznego

System TimeWaver Frequency został zaprojektowany w celu zharmonizowania nierównowagi w Polu Bioenergetycznym. Wierzymy, że te nierównowagi są w większości przypadków niewidocznymi wpływami, które mogą wpływać na ludzi we wszystkich dziedzinach życia i często mają emocjonalne lub związane ze stresem przyczyny. System TimeWaver Frequency został opracowany w celu analizy tych wpływów za pomocą technologii Pola Informacyjnego i przywrócenia ich do równowagi.*

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

Unikalna technologia Pola Informacyjnego

System TimeWaver Frequency łączy aplikację Pola Informacyjnego TimeWaver z programami Individualized Microcurrent Frequency (IMF). System zawiera moduły do analizy najbardziej odpowiednich częstotliwości z ponad 50 000 złotych częstotliwości.**

Obszary zastosowań są szerokie:

Od dobrego samopoczucia i witalności po sport i zarządzanie stresem. Subtelne prądy o indywidualnie analizowanych częstotliwościach przekazywane są do ciała za pomocą elektrod.

** “Individualized Microcurrent Frequencies” (“IMF”) to zastrzeżona technologia firmy TimeWaver. Wykorzystuje ona dane z fizycznego generatora szumu, aby przypisać priorytet częstotliwościom, które jak wynika z naszego doświadczenia, mają największe znaczenie dla użytkownika. Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) mają na celu wspieranie dobrego samopoczucia poprzez harmonizację Pola Bioenergetycznego. Przeprowadziliśmy niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Bioenergetycznego, które określamy jako przepływ energii życia, tradycyjnie nazywany również chi (lub qi) i praną. Nie zostało to potwierdzone przez niezależne badania.

Zastosowanie częstotliwości

Aplikacja jest nieinwazyjna, klienci nie odczuwają więcej niż lekkie mrowienie podczas tego zabiegu.

Podczas aplikacji, która trwa około 20 do 60 minut, klienci mogą się zrelaksować, pozwolić, aby częstotliwości zaczęły działać i odzyskać siły do codziennego życia.

TimeWaver Frequency McMakin

System TimeWaver Frequency McMakin jest oparty na ponad 25-letnim doświadczeniu chiropraktyka Carolyn McMakin z dwukanałowymi aplikacjami Frequency Specific Microcurrent (FSM).*** Dostępnych jest ponad 120 automatycznych protokołów stosowania FSM dla różnych zastosowań i dyscyplin; można je łatwo rozszerzyć o dodatkowe protokoły dostosowane do potrzeb klienta.

FSM stosuje tylko minimalne poziomy prądu, które są poniżej progu percepcji dla ludzkiego organizmu. Określone prądy i częstotliwości są aplikowane przez dwa kanały, koordynowane przez FSM dla konkretnego zastosowania (kanał A) i jego celu (kanał B). Individualized Microcurrent Frequency (IMF) i Frequency Specific Microcurrent (FSM) mogą być łączone w celu uzyskania korzyści z obu metod.

*** “Frequency Specific Microcurrent”(“FSM”) jest zastrzeżoną metodą firmy TimeWaver. Wykorzystuje ona dwa wyjścia połączone równolegle do przesyłania klientowi mikroprądów z modulacją częstotliwości poprzez elektrody. Pary częstotliwości, czas trwania, częstotliwość, intensywność i nazewnictwo programów oparte są na praktycznym doświadczeniu ekspertów, którzy je opracowali.

Programy częstotliwościowe zostały opracowane w celu wspierania dobrego samopoczucia poprzez harmonizację Pola Bioenergetycznego. Przeprowadziliśmy niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Bioenergetycznego, które określamy jako przepływ energii życia, tradycyjnie nazywany również chi (lub qi) i praną. Nie zostało to potwierdzone przez niezależne badania.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) i Frequency Specific Microcurrent (FSM) systemu TimeWaver Frequency nie są przeznaczone do leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Określenia użyte w programach, bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver Frequency powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem. Stosowanie systemu TimeWaver Frequency nie powinno być traktowane jako substytut porady, diagnozy lub wyboru terapii lekarza. Odpowiedzialność za prawidłową diagnozę i terapię zawsze spoczywa na lekarzu. Celem produktu jest dostarczenie profesjonalnemu użytkownikowi narzędzia do zbadania możliwości zastosowania.