Lorem

TimeWaver Pro

Państwa szansa w Polu Informacyjnym

Wkroczenie w nowe wymiary z TimeWaver

Powiązania między dobrostanem i dobrym samopoczuciem, pracą, rodziną czy życiem są bardziej wszechstronne, niż mogłoby się wydawać: nasza psychika, osobiste doświadczenia i wiele pozornie niewidocznych czynników mają wpływ na nasze życie i nie zawsze ułatwiają analizę przyczyn i zharmonizowanie nierównowagi.

TechnologiaTimeWaver analizuje te złożone mechanizmy w Polu Informacyjnym i pokazuje, na podstawie doświadczeń użytkowników, co można zrobić, aby zharmonizować ukryte nierównowagi w Polu Informacyjnym.

Wgląd na wszystkich poziomach

TimeWaver analizuje różne poziomy w Polu Informacyjnym, które według nas w całości tworzą istotę ludzką.
Nie tylko korelacje z naszą istotą, które znajdują się w Polu Informacyjnym, ale także poziomy energetyczne i informacyjne są brane pod uwagę.
Doświadczenie użytkowników wskazuje, że są one często ściśle powiązane i powinny idealnie współpracować ze sobą.

TimeWaver analizuje różne poziomy w Polu Informacyjnym, które według nas w całości tworzą istotę ludzką. Nie tylko korelacje z naszą istotą, które znajdują się w Polu Informacyjnym, ale także poziomy energetyczne i informacyjne są brane pod uwagę. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że są one często ściśle powiązane i powinny idealnie współpracować ze sobą.

Fizyka kwantowa i psychologia głębi

Holistyczne podejście

Pomysł na technologię Pola Informacyjnego TimeWaver wywodzi się zarówno z fizyki kwantowej, gdzie można zaobserwować ścisłe interakcje pomiędzy procesami mentalnymi i materialnymi, jak i z psychologii głębi, zwłaszcza z koncepcji nieświadomości zbiorowej stworzonej przez szwajcarskiego psychiatrę C.G. Junga. Te dwa podejścia są połączone i zebrane razem w systemie TimeWaver.

TimeWaver Pro

TimeWaver Pro

dla holistycznego dobrostanu

 

TimeWaver Pro

Moduł Coachingowy

Narzędzie programowe
dla profesjonalnego coachingu

TimeWaver Pro

TimeWaver BIZ

Kontroluj swój biznes.
Kontroluj swój świat.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Notice: Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych. Przeprowadziliśmy niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, które określamy jako jednolite pole tła wymiaru materialnego i mentalnego. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania. Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej. TimeWaver Pro nie ma na celu diagnozowania, leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym i nie zastępuje odpowiedniej opieki medycznej. Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Określenia użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem.