Lorem

TimeWaver BIZ

Kontroluj swój biznes.
Kontroluj swój świat.

Firma, która zajmuje się wyłącznie zarabianiem pieniędzy to kiepska firma.

Henry Ford

TimeWaver BIZ – Twoja droga do sukcesu

Firma to złożony system. Przedsiębiorcy i menedżerowie często stają przed wyzwaniami związanymi z podejmowaniem skutecznych decyzji. W dzisiejszych czasach potrzebujemy znacznie więcej niż tylko liczb, danych i faktów.

To właśnie tutaj technologia TimeWaver wkracza do gry na polu komercyjnym: Z naszego doświadczenia wynika, że dzięki systemowi TimeWaver BIZ można uzyskać głębszy wgląd w różnorodną dynamikę firmy, zaś ukryte potencjały stają się widoczne!

System TimeWaver BIZ dostarcza nowych impulsów do skutecznego prowadzenia firmy!

Pańska decyzja: Dokąd zmierza podróż?

Jak podejmują Państwo decyzje? Jak osiągają Państwo swoje cele? Często w życiu zdarza się, że idealne rozwiązanie, najlepszy pomysł, nowi klienci, niezawodny dostawca czy idealny pracownik zdają się magicznie pojawiać we właściwym momencie.

Istnieje wiele nazw dla tych zjawisk: intuicja, przeczucie, przypadek lub doświadczenie. W ujęciu naukowym możemy je również nazwać stochastyką, synchronicznością, heurystyką, polami morfogenetycznymi lub nieświadomością zbiorową, według C. G. Junga. Niektórzy ludzie twierdzą również, że ich wiara lub duchowość pomaga im postępować właściwie.

Z naszej perspektywy wszystkie te terminy są nazwami dla mniej więcej tej samej rzeczy. W TimeWaver nazywamy to Polem Informacyjnym.

System TimeWaver BIZ (Business Information and Zoning) otwiera potencjał Pola Informacyjnego, które w doświadczeniu użytkowników może pomóc w prowadzeniu bardziej udanego biznesu.

Zawiera analizy Pola Informacyjnego dla:

  • Dostosowanie strategiczne i podejmowanie decyzji
  • Wsparcie procesów i monitorowanie celów
  • Marketing: zarządzanie marką, pozycjonowanie, CD/CI
  • Planowanie finansowe, planowanie płynności
  • Decyzje inwestycyjne
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zasoby ludzkie: rozmieszczenie personelu, zarządzanie kryzysowe, kwestie motywacyjne

Czy to jest usługa? Czy oprogramowanie? A może urządzenie?

Jest w nim wszystko po trochu. System TimeWaver BIZ składa się ze specjalnie opracowanego sprzętu sterowanego przez dostarczony komputer przenośny, na którym działa oprogramowanie sterujące TimeWaver i który zawiera niezbędne bazy danych.

Ponadto do dyspozycji klientów jest grupa wysokiej klasy niezależnych konsultantów biznesowych, którzy są ekspertami w różnych aspektach systemu TimeWaver BIZ. Nasi klienci mogą z nich korzystać, delegując swoje zadania biznesowe do systemu TimeWaver BIZ.

I oczywiście, możesz nauczyć się pierwszych kroków z systemem TimeWaver BIZ, jak również bardziej dogłębnych i złożonych aplikacji, w Akademii TimeWaver.

Kto go potrzebuje?

System TimeWaver BIZ jest szczególnie przydatny dla

Dużych firm na poziomie top managementu i kierowników działów:

Z pomocą analizy Pola Informacji procesy i decyzje strategiczne stają się bardziej namacalne i możliwe do zarządzania. Droga do osiągnięcia celów wydaje się jaśniejsza. Dział HR zwiększa swoją efektywność. Zarządzanie ryzykiem zyskuje element ludzki.

Małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, od 1 do 500 pracowników):

Wspieranie aspektów codziennego zarządzania: kwestie finansowe, klienci, pracownicy. Intuicja staje się namacalna, przeczucia stają się świadomością.

Konsultantów
biznesowych:

Zaproponujcie Państwo swoim klientom nowe, ekscytujące i innowacyjne usługi i myślcie nieszablonowo! Podnieście swój profil zawodowy i stańcie się niezastąpieni.

HRV

Struktury i wyzwania firmy są często odzwierciedleniem jej właścicieli lub menedżerów. Dlatego aplikacja TimeWaver rozpoczyna się od pomiaru zmienności rytmu serca (HRV), który dostarcza informacji o poziomie stresu i witalności.

Na podstawie wyników analizy pomiaru HRV przeprowadzane są następnie głębsze analizy za pomocą systemu TimeWaver; z naszego doświadczenia wynika, że w ten sposób można przeanalizować i zharmonizować ukryte tła nierównowagi.

System TimeWaver BIZ analizuje i optymalizuje energię przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do dóbr materialnych).

Siedem klastrów energetycznych przedsiębiorstwa jest odwzorowanych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych systemu TimeWaver BIZ. W całości obejmują one wszystkie ważne aspekty, które są istotne dla dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Business Optimization
TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej. Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych. Treści zawarte w bazach danych TimeWaver oparte są na praktycznych doświadczeniach ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.