Lorem

TimeWaver BIZ

Riaďte svoje podnikanie.
Majte svoj svet pod kontrolou.

Spoločnosť, ktorá nezarába nič iné ako peniaze, je zlá spoločnosť.

Henry Ford

TimeWaver BIZ – vaša cesta k úspechu

Spoločnosť je komplexný systém. Podnikatelia a manažéri často čelia výzve robiť správne rozhodnutia. Dnes potrebujeme oveľa viac než len čísla, údaje a fakty!

Tu vstupuje do hry technológia TimeWaver v podnikateľskom sektore: podľa našich skúseností môžete so systémom TimeWaver BIZ získať hlboký prehľad o dynamike podniku a zviditeľniť skrytý potenciál!

Systém TimeWaver BIZ vám dáva nové impulzy pre úspešné riadenie podniku!

Vaše rozhodnutie: kam má vaša cesta viesť?

Ako sa rozhodujete? Ako dosahujete svoje ciele? Dosť často sa v živote zdá, že dokonalé riešenie, najlepší nápad, noví zákazníci, spoľahlivý dodávateľ alebo ideálny zamestnanec sa objavia v správnom okamihu, akoby mávnutím čarovného prútika.

Existuje mnoho mien pre tieto javy: intuícia, šťastie odvážnych, šiesty zmysel, náhoda alebo skúsenosť. Vo vede by sa mohli nazývať aj stochastika, synchronicita, heuristika, morfogenetické polia alebo kolektívne nevedomie (podľa C. G. Junga). Niektorí ľudia tiež tvrdia, že ich viera alebo duchovnosť im pomáha konať správne.

Z nášho pohľadu sú všetky tieto pojmy označením viac-menej tej istej veci. V TimeWaver to nazývame informačné pole.

Systém TimeWaver BIZ (Business Informations- und Zielführungs-System) otvára potenciál informačného poľa, ktoré podľa skúseností jeho užívateľov môže prispieť k úspešnejšiemu vedeniu podniku.

Poskytuje analýzu informačného poľa pre:

  • Strategické smerovanie a rozhodovanie
  • Podpora procesov a monitorovanie cieľov
  • Marketing: manažment značky, umiestnenie, CD/CI
  • Finančné plánovanie, plánovanie likvidity
  • Investičné rozhodnutia
  • Riadenie rizík
  • Ľudské zdroje: nasadenie zamestnancov, krízový manažment, motivačné témy

Je to služba? Alebo softvér? Alebo zariadenie?

Je to zo všetkého trochu. Systém TimeWaver BIZ pozostáva zo špeciálne navrhnutého hardvéru riadeného priloženým notebookom s riadiacim softvérom TimeWaver a obsahujúcim potrebné databázy.

Okrem toho vám je k dispozícii skupina kvalitných nezávislých manažérskych konzultantov, ktorí sú odborníkmi v rôznych aspektoch systému TimeWaver BIZ. Naši zákazníci ich môžu dobre využiť zverením svojich obchodných úloh systému TimeWaver BIZ.

Vďaka TimeWaver Akadémii sa môžete naučiť prvé kroky so systémom TimeWaver BIZ, ale aj jeho hlbšie a zložitejšie spôsoby použitia.

Kto ho potrebuje?

Systém TimeWaver BIZ je obzvlášť vhodný pre:

Veľké spoločnosti na úrovni manažmentu a vedúcich oddelení:

Pomocou analýzy informačného poľa sa strategické procesy a rozhodnutia stávajú hmatateľnejšími a zvládnuteľnejšími. Cesta k dosiahnutiu cieľa sa zdá byť jasnejšia. HR oddelenie zvyšuje svoju efektivitu. Riadenie rizík má ľudský komponent.

Malé a stredné podniky (od 1 do 500 zamestnancov):

Podpora aspektov každodenného riadenia: finančné otázky, zákazníci, spolupracovníci, intuícia sa stáva hmatateľnou, predtuchy sa stávajú vedomím.

Podnikový
konzultant:

Ponúknite svojim klientom nové vzrušujúce a inovatívne služby a myslite nekonvenčne! Zlepšite svoj profesionálny profil a staňte sa nenahraditeľným.

HRV

Štruktúry a výzvy firmy sú často odrazom jej majiteľov alebo manažérov. Preto aplikácia TimeWaver často začína meraním variability srdcového tepu (HRV), ktoré poskytuje informácie o úrovni stresu a vitalite.

Na základe výsledkov analýzy merania HRV sa potom so systémom TimeWaver vykonávajú hlbšie analýzy; Podľa našich skúseností je možné analyzovať a harmonizovať skryté pozadie nerovnováh.

TimeWaver BIZ systém analyzuje a optimalizuje firemnú energiu (na rozdiel od hmotného majetku).

Sedem energetických klastrov spoločnosti je zmapovaných v jednotlivých funkčných oblastiach systému TimeWaver BIZ. Vo svojej celistvosti pokrývajú všetky dôležité aspekty, ktoré sú relevantné pre úspešnú firmu.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Notice: Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. Obsah databáz TimeWaver vychádza z praktických skúseností expertov, ktorí ich vytvorili. Nezávislé štúdie ich nepotvrdili.

Free Online
Presentation: