Lorem

Chceš zistiť viac o TimeWaver?

Dohodni si termín bezplatného online stretnutia s niektorým z našich zástupcov pre zákazníkov:

Doživi spekter tehnologije TimeWaver v akciji in odkrij globok vpogled, ki ga lahko zagotovijo analize v informacijskem polju.

Upozornenie: Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre.

Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia.

V kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov sme vykonali nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, ktoré definujeme ako jednotné pole pozadia materiálnej a mentálnej dimenzie. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.

Free Online
Presentation: