Lorem

Zastosowania
Pola Informacyjnego

Dla holistycznego dobrostanu*

Wizualizacja ukrytego tła

TimeWaver został opracowany w celu analizy głębszych powiązań i tła mentalnych i materialnych nierównowag oraz ich harmonizacji w Polu Informacyjnym. Czy to w dziedzinie wellness i dobrego samopoczucia, sportu, biznesu czy coachingu:

Systemy TimeWaver mogą pomóc w analizie i harmonizacji nierównowagi w Polu Informacyjnym. Wstępna analiza zmienności rytmu serca (HRV) może wspierać większość aplikacji TimeWaver.

* Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

Przeprowadziliśmy niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, które określamy jako jednolite pole tła wymiaru materialnego i mentalnego. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

HRV

Użytkownicy systemu TimeWaver odkryli, że wyzwania, przed którymi stoi dana osoba, można często zidentyfikować dzięki wstępnemu pomiarowi zmienności rytmu serca (HRV), dostarczającemu informacji o poziomie stresu i witalności.

Na podstawie wyników analizy pomiaru HRV przeprowadza się następnie głębsze analizy za pomocą systemu TimeWaver w Polu Informacyjnym; w ten sposób można przeanalizować i zharmonizować ukryte tła nierównowagi.

Indywidualne zastosowanie systemów TimeWaver

Ponieważ powiązania braku równowagi często leżą w obszarach, które nie są od razu oczywiste – np. partnerstwo, zawód, stres środowiskowy lub środowisko życia – TimeWaver posiada wiele różnych baz danych dla wielu ważnych obszarów życia.**

Ponad 5 000 terapeutów, psychologów, architektów, rolników, weterynarzy, trenerów, konsultantów ds. zarządzania, sportowców i innych profesjonalistów w wielu krajach korzysta z TimeWaver.

W zależności od obszaru zastosowania opracowaliśmy więc integracyjne moduły, które są dostosowane do wymagań różnych grup zawodowych.

** Zawartość baz danych TimeWaver oparta jest na praktycznych doświadczeniach ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.

Zastosowanie TimeWaver Pro

Dobrostan

Sport, fitness, wellness

Odprężenie psychiczne

Zwierzęta domowe

Biznes

Rolnictwo

Analiza budynków

Obciążenia energetyczne

Coaching

Praktyka systemowa

Dobrostan

Sport, fitness, wellness

Odprężenie psychiczne

Zwierzęta domowe

Biznes

Rolnictwo

Analiza budynków

Obciążenia energetyczne

Coaching

Praktyka systemowa

Dodatkowe moduły

W zależności od doświadczenia i strategii zastosowania, system TimeWaver można rozbudować o dodatkowe moduły. Można je szybko i łatwo zintegrować z portfolio aplikacji.***

Spójność

Analiza spójności grup funkcjonalnych w Polu Informacyjnym

Dźwięk

Określenie indywidualnie odpowiednich częstotliwości dźwięku

Meridiany

Analiza energii meridianów w Polu Informacyjnym

Punkty Energetyczne

Analiza punktów energetycznych w obrazach

TimeWaver Coaching Module

Coaching

Analiza i optymalizacja 14 aspektów życia

Homeologia

19 000 cyfrowo zarejestrowanych wzorców wibracji

Matrix

Analiza rezonansu setek plików audio z matrycą informacyjną

Aura

Analiza energii czakr w Polu Informacyjnym

TimeLine

Analiza punktów przyczynowych w Polu Informacyjnym

GenoWave

Harmonizacja konstelacji systemowych w Polu Informacyjnym

Cardio

Analiza parametrów zmienności tętna

TimeWaver Bilo-PS module

Bilo-PS

Identyfikacja i odkrywanie tła bio-logiczno-psycho-społecznego

TimeWaver HorseWaver module

HorseWaver

Wszechstronna analiza koni w Polu Informacyjnym

MójTimeWaver

Analizuj i harmonizuj dowolny temat w Polu Informacyjnym za pomocą jednego kliknięcia – szybko i praktycznie!

*** Zawartość modułów TimeWaver oparta jest na praktycznych doświadczeniach ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Określenia użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem.