COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver Cardio

TimeWaver Cardio

Meranie variability srdcového rytmu (HRV)

TimeWaver Cardio
Systém TimeWaver Cardio slúži na meranie pulzovej vlny a vyhodnocovanie variability srdcového rytmu (HRV).

Toto meranie – vykonávané pomocou prstovej spony používanej v lekárskom prostredí – bolo vyvinuté s cieľom poskytnúť informácie o úrovni stresu a vitalite človeka.

Systém TimeWaver Cardio Pulse má umožniť hĺbkové analýzy a podporiť výber ďalších aplikácií . Bol vyvinutý na vyhodnotenie najdôležitejších fyziologických kmitaní, srdcového tepu, pre jeho vnútorný poriadok, t.j. koherenciu.

Výsledok je zobrazený v 14 parametroch pomocou prehľadnej farebnej grafiky na zobrazenie nerovnovážnych stavov.

Jednotlivé parametre systému TimeWaver Cardio Pulse sú rozdelené do štyroch hlavných skupín:
TimeWaver Cardio
TimeWaver Cardio

Komplexná analýza v systéme TimeWaver Cardio Pulse je doplnená stručným a jednoduchým vyhodnotením pre začiatočníkov, ktoré by malo poskytnúť rýchly pohľad na stresový stav klienta v troch parametroch. Všetky vyhodnotené údaje systému TimeWaver Cardio Pulse poskytujú len momentálny prehľad.

TimeWaver Cardio
TimeWaver Cardio

HRV v kombinácii s technológiou TimeWaver

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: TimeWaver Cardio Pulse nie je určený na diagnostiku alebo liečbu chorôb alebo ako náhrada lekárskeho vyšetrenia.