Lorem

Použitie frekvencií

vo vašej lekárskej praxi

TimeWaver Frequency

TimeWaver Frequency systém je medicínsky prístroj využívajúci mikroprúd.

Pacienti sú podporovaní účinným spôsobom a profitujú z lepšej duševnej pohody a vitality.

Medicínske oblasti použitia systému TimeWaver Frequency

Symptomatická liečba chronickej bolesti, fibromyalgie a bolesti kostry

Symptomatická liečba migrény

Podporná liečba duševných chorôb ako je depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku

TimeWaver Frequency systém môže byť nakonfigurovaný aj individuálne:

Používatelia môžu vyvinúť svoje vlastné protokoly na rozšírenie svojich aplikačných možností.

Podpora pre vašu prax

Keďže systém TimeWaver Frequency pracuje autonómne a vyžaduje minimálny zásah používateľa, jeho užívatelia majú viac času na starostlivosť o ostatných pacientov. Potvrdzujú to skúsenosti tisícov používateľov na celom svete, najmä lekárov, liečiteľov a fyzioterapeutov.

Cesta k holistickému zdraviu

Okrem medicínskych aplikácií kombinuje systém TimeWaver Frequency frekvenčné aplikácie a technológiu informačného poľa s cieľom podporiť duševnú pohodu. Prostredníctvom elektród sa do tela prenáša nepatrný prúd s osobitne analyzovanými frekvenciami.

Použitie frekvencie

Aplikácia je neinvazívna; pacienti počas tohto postupu vnímajú len mierny pocit brnenia.

Počas približne 20 až 60 minútovej aplikácie si pacienti môžu oddýchnuť, nechajú na seba pôsobiť frekvencie a odpočinú si od každodenných starostí – to je prvý krok k holistickému zdraviu!

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná v odbornej literatúre. TimeWaver Frequency je medicínsky prístroj určený pre profesionálov v lekárskom prostredí a nie je schválený na používanie v súkromnom prostredí. O použití pomôcky u pacienta rozhoduje výlučne zdravotnícky pracovník, ktorý má primeranú odbornú prípravu a je zodpovedný za vykonanie správneho lekárskeho posudku. V Európskej únii je TimeWaver Frequency systém zdravotníckou pomôckou na liečbu chronickej bolesti, fibromyalgie, bolesti kostí a migrény, ako aj na podpornú liečbu duševných chorôb ako sú depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku. Systém TimeWaver Frequency používajte vždy v súlade s návodom na použitie.

Free Online
Presentation: