COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

Použitie frekvencií

vo vašej lekárskej praxi

TimeWaver Frequency

TimeWaver Frequency systém je medicínsky prístroj využívajúci mikroprúd.

Pacienti sú podporovaní účinným spôsobom a profitujú z lepšej duševnej pohody a vitality.

Medicínske oblasti použitia systému TimeWaver Frequency

Symptomatická liečba chronickej bolesti, fibromyalgie a bolesti kostry

Symptomatická liečba migrény

Podporná liečba duševných chorôb ako je depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku

TimeWaver Frequency systém môže byť nakonfigurovaný aj individuálne:

Používatelia môžu vyvinúť svoje vlastné protokoly na rozšírenie svojich aplikačných možností.

Podpora pre vašu prax

Keďže systém TimeWaver Frequency pracuje autonómne a vyžaduje minimálny zásah používateľa, jeho užívatelia majú viac času na starostlivosť o ostatných pacientov. Potvrdzujú to skúsenosti tisícov používateľov na celom svete, najmä lekárov, liečiteľov a fyzioterapeutov.

Cesta k holistickému zdraviu

Okrem medicínskych aplikácií kombinuje systém TimeWaver Frequency frekvenčné aplikácie a technológiu informačného poľa s cieľom podporiť duševnú pohodu.* Prostredníctvom elektród sa do tela prenáša nepatrný prúd s osobitne analyzovanými frekvenciami.

* Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná v odbornej literatúre.

Použitie frekvencie

Aplikácia je neinvazívna; pacienti počas tohto postupu vnímajú len mierny pocit brnenia.

Počas približne 20 až 60 minútovej aplikácie si pacienti môžu oddýchnuť, nechajú na seba pôsobiť frekvencie a odpočinú si od každodenných starostí – to je prvý krok k holistickému zdraviu!

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: TimeWaver Frequency je medicínsky prístroj určený pre profesionálov v lekárskom prostredí a nie je schválený na používanie v súkromnom prostredí. O použití pomôcky u pacienta rozhoduje výlučne zdravotnícky pracovník, ktorý má primeranú odbornú prípravu a je zodpovedný za vykonanie správneho lekárskeho posudku. V Európskej únii je TimeWaver Frequency systém zdravotníckou pomôckou na liečbu chronickej bolesti, fibromyalgie, bolesti kostí a migrény, ako aj na podpornú liečbu duševných chorôb ako sú depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku. Systém TimeWaver Frequency používajte vždy v súlade s návodom na použitie.