COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver
Na stiahnutie

TimeWaver Media Kit
Pre užívateľov

TimeWaver a všetci jeho užívatelia a predajcovia sú zo zákona povinní používať na svojich webových stránkach a vo svojich ďalších materiáloch iba profesionálny, pravdivý a zákonný obsah o TimeWaver. V poslednom čase sa dodržiavanie týchto požiadaviek čoraz viac monitoruje a sankcionuje.

Preto sme zostavili mediálny balíček, ktorý obsahuje obsah (texty a obrázky) schválený spoločnosťou TimeWaver o rôznych aspektoch našich produktov a ideí; Iba tento obsah môže byť až do odvolania použitý verejne a integrovaný do webových stránok a brožúr používateľov a predajcov.

Kliknutím na odkaz na stiahnutie beriete na vedomie priložené zrieknutie sa zodpovednosti.

Texty a obrázky pre komunikáciu so zákazníkmi a klientmi

Vyhlásenie:

1) TimeWaver dbal na všetku opatrnosť pri formulovaní reklamných správ a zohľadnil všetky právne normy a aktuálnu judikatúru v príslušnej jurisdikcii; Kritiku a varovania však nemožno nikdy úplne vylúčiť. Používaním týchto textových modulov a obrázkov a sťahovaním týchto médií užívateľ berie na vedomie, že TimeWaver nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto prípady.

2) Vy ako užívateľ alebo predajca ručíte tretím osobám za vyhlásenia o používaní rôznych funkcií produktov TimeWaver.

3) V prípade upozornenia používateľa podľa zákona o hospodárskej súťaži je používateľ výlučne zodpovedný a zodpovedný.

4) Pokiaľ je zodpovednosť vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, pracovníkov, zástupcov, orgánov a poverených zástupcov spoločnosti TimeWaver.

TimeWaver Pro

Obrázok produktu 1 – Formát súboru jpg

TimeWaver Pro

Obrázok produktu 2 – Formát súboru jpg

TimeWaver Frequency / Frequency McMakin

Obrázok produktu 1 – Formát súboru jpg

TimeWaver Frequency / Frequency McMakin

Obrázok produktu 2 – Formát súboru jpg

TimeWaver Mobile

Obrázok produktu 1 – Formát súboru jpg

TimeWaver Mobile

Obrázok produktu 2 – Formát súboru jpg

TimeWaver Cardio Pulse

Obrázok produktu 1 – Formát súboru jpg

TimeWaver Cardio Pulse

Obrázok produktu 2 – Formát súboru jpg

Timewaver-Praesentieren

How to successfully present TimeWaver online!

Vimeo link

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver

Formát súboru pdf

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Pro

Formát súboru pdf

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Frequency

Formát súboru pdf

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver Cardio

Formát súboru pdf

Roll-up 85×200 cm _ TimeWaver BIZ

Formát súboru pdf

Roll-up 85×200 cm _ TW Coaching Module

Formát súboru pdf

Vylúčenie zodpovednosti:

1) Pri formulovaní marketingových výrokov dbala spoločnosť TimeWaver na všetky právne normy a aktuálny stav zákonov dotýkajúcich sa príslušnej oblasti; Kritiku a varovania však nemožno nikdy úplne vylúčiť. Používaním týchto textov a obrázkov a sťahovaním týchto médií užívateľ berie na vedomie, že TimeWaver nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto prípady.

2) Vy ako užívateľ alebo predajca ručíte tretím osobám za vyhlásenia o používaní rôznych funkcií produktov TimeWaver.

3) V prípade upozornenia používateľa podľa zákona o hospodárskej súťaži je používateľ výlučne zodpovedný.

4) Pokiaľ je zodpovednosť vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, pracovníkov, zástupcov, orgánov a poverených zástupcov spoločnosti TimeWaver.

TimeWaver Login
You are not yet activated for this content, please contact
Create TimeWaver ID
Name*
Password*
Strength indicator

After you submit your information, we will send you an email to authenticate your information. Then we will send you the confirmation of your registration.

You already have a TimeWaver ID?

TimeWaver Login

Healy-World-Login

Log in with the convenient Healy Single Sign-On (SSO), using your existing Healy Shop credentials. With Single Sign-On, you can easily switch from one Healy World digital platform to another by simply clicking the login button without having to re-enter your credentials.

Should you experience any problems, please use the legacy login, adjacent to the Single Sign-On, as an alternative.